Đảng bộ Agribank lãnh đạo đơn vị vững vàng đón thời cơ, vận hội mới

Nhìn lại chặng đường nhiệm kỳ 2010-2015, có thể coi là nhiệm kỳ nhiều khó khăn, thách thức của Đảng bộ Agribank. Đầu nhiệm kỳ, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, kinh tế thế giới, thị trường bất động sản đóng băng, thị trường chứng khoán suy giảm sâu và kéo dài, hàng tồn kho cao, sức mua giảm; nhiều doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, làm ăn thua lỗ, phá sản... nên hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng nói chung và Agribank nói riêng chịu nhiều tác động tiêu cực. Cùng thời điểm đó, Agribank vừa kiện toàn tổ chức theo mô hình mới Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước lại vừa triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2011-2015. Vì vậy, nhân sự quản trị, điều hành cấp cao và cấp ủy Agribank có nhiều biến động nhưng chậm được kiện toàn và bổ sung. Các sai sót, khuyết điểm theo kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra và các vụ việc tiêu cực gây ảnh hưởng xấu tới uy tín, thương hiệu.... Đứng trước nhiều khó khăn thách thức đó, Đảng ủy Agribank đã chủ động nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ trương đường lối của Đảng, bám sát sự chỉ đạo, tạo điều kiện của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước… nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII nhiệm kỳ 2010 - 2015 xác định: Tập trung đổi mới cơ chế quản trị, điều hành; xây dựng quy chế, quy trình nghiệp vụ phù hợp với điều kiện mới nhằm tạo thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở theo hướng mở rộng hoạt động kinh doanh, khuyến khích tự chủ, tự chịu trách nhiệm, công khai, minh bạch, dân chủ. Triển khai Nghị quyết Đại hội, hàng năm, Đảng ủy đều ban hành nghị quyết về các chỉ tiêu tăng trưởng cơ bản nguồn vốn, dư nợ, tài chính, nợ xấu... Với những nhiệm vụ lớn, trọng tâm trong từng giai đoạn, Đảng ủy ban hành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Ví như, Đảng ủy chỉ đạo xây dựng kiện toàn tổ chức theo mô hình mới (Công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước) và Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2011-2015 kèm theo cải tiến quy trình làm việc để nâng cao năng lực tham mưu, tác nghiệp của các đơn vị tại Trụ sở chính, tạo thuận lợi cho cơ sở, tăng cường hiệu quả kiểm tra, giám sát chuyên đề nghiệp vụ. Việc phân định lại nhiệm vụ giữa Trụ sở chính và Sở giao dịch cũng được thực hiện tránh chồng chéo, phù hợp với hoạt động kinh doanh, đáp ứng yêu cầu quản lý, chuẩn hóa tiêu chuẩn cán bộ... Vai trò lãnh đạo của Đảng được phát huy, công tác xây dựng đảng được tăng cường, đạt hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, hội nhập quốc tế cao. Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và phát triển đảng viên...

Dưới sự lãnh đạo sát sao, thực hiện đồng bộ các giải pháp của Đảng ủy, giai đoạn 2010 – 2015, kết quả kinh doanh của Agribank tăng trưởng tốt cả về quy mô tài sản, hiệu quả hoạt động... Tổng tài sản của hệ thống đến 30/6/2015 tăng 52,4% so với năm 2010. Tổng nguồn vốn tăng trưởng bình quân 12,7%/năm. Cơ cấu vốn huy động chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng vốn ổn định, vốn trung dài hạn đáp ứng nhu cầu đầu tư cho vay, bảo đảm an toàn thanh khoản tại từng chi nhánh và toàn hệ thống.  Nguồn vốn tăng trưởng ổn định, bền vững là tiền đề quan trọng giúp Agribank cung ứng đủ vốn đầu tư cho lĩnh vực tam nông. Đến 30/6/2015, tổng dư nợ nền kinh tế của Agribank tăng trưởng bình quân hàng năm 8%, riêng tỷ trọng cho vay nông nghiệp, nông thôn, nông dân đạt chiếm 426.047 tỷ đồng 74,8%  vượt mục tiêu Đại hội đề ra. Nhờ đó, người dân khu vực nông thôn có vốn kịp thời sản xuất kinh doanh, đẩy lùi cho vay nặng lãi, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống dân cư nông thôn góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Và qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực về cho vay nông nghiệp nông thôn và nông dân... 

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Agribank xác định xây dựng Agribank thành ngân hàng hiện đại, hướng tới chuẩn mực quốc tế và khu vực, phù hợp với yêu cầu phát triển hệ thống ngân hàng và kinh tế, xã hội của cả nước. Đặc biệt, tiếp tục giữ vững vai trò chủ đạo, chủ lực trên thị trường tiền tệ, tín dụng ở nông thôn, đáp ứng nhu cầu vốn vay có hiệu quả phục vụ sản xuất nông nghiệp; cung ứng sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, hoạt động kinh doanh tăng trưởng, an toàn, hiệu quả, bền vững.

Đảng bộ Agribank tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ các cấp; tăng cường vai trò lãnh đạo, gắn trách nhiệm của cấp uỷ viên với kết quả hoạt động của đơn vị được phân công phụ trách. Đây vừa là trách nhiệm vừa là động lực để tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh. Hàng năm, Đảng bộ phấn đấu trên 60% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh và  trên 75% đảng viên trong Đảng bộ đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Để đạt được kết quả trên đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của cấp uỷ đảng, Bí thư Đảng ủy Agribank Trịnh Ngọc Khánh tin tưởng, nhiệm kỳ vừa qua dù gặp rất nhiều khó khăn, thử thách, nhưng Agribank đã vượt qua với những kết quả đáng khích lệ, cùng với nhiều thời cơ thuận lợi như kinh tế bắt đầu phục hồi, nhiều hiệp định thương mại quan trọng được ký kết… là tiền đề quan trọng để Đảng bộ Agribank “chèo lái” con thuyền đi đến đích thành công.

Trong nhiệm kỳ tới, bám sát đường lối và các chủ trương chính sách của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Đảng ủy triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ IX nhiệm kỳ 2015-2020, lãnh đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Đề án tái cơ cấu Agribank theo quyết định phê duyệt của Thống đốc NHNN. Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài lĩnh vực kinh doanh chính; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động và quản trị doanh nghiệp. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ tới, công tác quản trị điều hành cả về tư duy và thực tế được đổi mới một cách mạnh mẽ. Qua đó, xây dựng một hệ thống cơ chế chính sách vừa đảm bảo tuân thủ nghiêm túc pháp luật, vừa đảm bảo vận hành hoạt động kinh doanh linh hoạt, an toàn, hiệu quả, đáp ứng thực tế của Agribank.

Từ thực tiễn và những bài học kinh nghiệm quý báu rút ra trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ Agribank sẽ tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ, hệ thống Agribank nắm vững thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh làm nòng cốt để Agribank phát triển bền vững, giữ vững vai trò chủ lực, chủ đạo trên thị trường tài chính tín dụng nông nghiệp, nông thôn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất