Đảng viên trẻ tham gia xây dựng Đảng theo Nghị quyết TƯ4 (khóa XI)
Điều lệ Đảng quy định, đảng viên còn trong độ tuổi Đoàn phải sinh hoạt trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây là lực lượng quan trọng trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và là cầu nối giữa Đảng với tuổi trẻ trong công tác xây dựng đảng tại cơ quan, đơn vị. Tỉnh Đoàn Điện Biên hiện có 15 đơn vị huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc, 728 đoàn cơ sở, 1.787 chi đoàn với 32.351 đoàn viên (trong đó có 5.772  đồng chí là đảng viên đang sinh hoạt trong tổ chức đoàn); ngoài ra đảng viên trẻ còn tham gia sinh hoạt ở tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên với hơn 700 chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm, theo đối tượng, nghề nghiệp, sở thích và 63 đội hình thanh niên tình nguyện với gần 56.000 hội viên trong tỉnh.

Để tổ chức đoàn tham gia xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (NQTƯ4) (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" thì vai trò của những đảng viên trẻ là rất quan trọng, qua đó tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và tuổi trẻ, củng cố lòng tin đối với Đảng. Qua sinh hoạt đoàn họ tham gia, góp ý những nội dung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của chi bộ cơ quan, đơn vị tới đoàn viên, thanh niên, hơn nữa với vai trò là đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt đoàn cho nên việc xây dựng các hoạt động của Đoàn sẽ có sự gắn kết trực tiếp với sự lãnh đạo của Đảng ở đơn vị đó mà đảng viên tham gia. Đồng thời tham gia góp ý với cấp ủy về công tác lãnh đạo Đoàn thanh niên mà cấp mình phụ trách, chi bộ nào mà có tổ chức đoàn yếu kém thì không được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh. Đồng chí Đỗ Thu Thủy, Phó Bí thư tỉnh Đoàn Điện Biên trao đổi: Muốn làm tốt nhiệm vụ Đoàn tham gia xây dựng Đảng theo tinh thần NQTƯ4 thì mỗi đảng viên đang tham gia sinh hoạt trong tổ chức đoàn phải nâng cao nhận thức, hiểu biết của mình về Đảng, về các mặt đời sống xã hội, cũng như nhu cầu, tâm tư nguyện vọng của thanh niên gắn với công tác xây dựng đảng của đơn vị và chủ trương lãnh đạo của cấp ủy.

Thời gian qua, Tỉnh ủy Điện Biên đã coi trọng chỉ đạo xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với 567 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ, xác định làm tốt công tác xây dựng đoàn là một bước tiền đề cho công tác xây dựng đảng. Cụ thể, đảng viên trẻ tham gia góp ý, xây dựng đường lối, chính sách, góp ý phê bình đảng viên và cấp ủy đảng, đấu tranh với những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, suy thoái về tưởng, đạo đức tác phong lối sống. Tham gia góp ý trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ trẻ, đảm bảo đúng quy trình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tham gia giám sát việc chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, việc thực hiện quy chế làm việc, quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm. Ngoài ra, đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt Đoàn có điều kiện để tham mưu, góp ý với Đảng xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, có chính sách đào tạo cán bộ trẻ. Đảng viên trẻ còn là hạt nhân nòng cốt để giúp cho thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên. Nhiều cán bộ đoàn trưởng thành được Đảng tin tưởng giao nhiệm vụ, giữ những cương vị quan trọng trong tổ chức đảng, chính quyền các cấp.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất