Nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp ở quận Hoàng Mai
Đại biểu Công ty Xây dựng tư nhân số 1 Điện Biên phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã thảo luận xoay quanh một số vấn đề: Việc thành lập các tổ chức cơ sở đảng ở các doanh nghiệp mà chủ doanh nghiệp không phải là đảng viên; Vai trò của tổ chức đảng đối với việc lãnh đạo sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Quy chế phối hợp hoạt động giữa chủ doanh nghiệp và tổ chức đảng; Việc thành lập các tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên tập trung vào những doanh nghiệp kinh doanh ổn định, phát triển làm điểm. Nhiều đại biểu thể hiện băn khoăn việc khó thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước khi nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn; Làm thế nào để tổ chức đảng phát huy được vai trò lãnh đạo, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, chứ không là “gánh nặng” cho doanh nghiệp…

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo quận, đồng chí Lê Thị Nghiêm ghi nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu. Đồng chí khẳng định sự cần thiết của việc thành lập các tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trong quận có mong muốn thành lập tổ chức đảng để có cơ hội giao lưu, gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác trong sản xuất, kinh doanh với các doanh nghiệp khác. Trong năm 2012, thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Thành uỷ và chương trình, kế hoạch của quận, Ban Thường vụ Quận uỷ đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các ban đảng, đoàn thể quận tiến hành khảo sát và thành lập được 7 tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cần phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để chủ doanh nghiệp thấy được lợi ích, vai trò quan trọng của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Các đồng chí bí thư cấp uỷ cần không ngừng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn và lý luận chính trị để phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, có đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp. Cần tăng cường sự tiếp xúc, trao đổi giữa lãnh đạo quận và các doanh nghiệp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các doanh nghiệp, xúc tiến việc thành lập thêm các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp trên địa bàn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất