Đảng bộ VietinBank lãnh đạo hệ thống hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Đồng chí Trần Kiên Cường, Phó Bí thư Đảng ủy VietinBank báo cáo tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Năm 2015, Đảng ủy VietinBank và Ban Lãnh đạo đã bám sát các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Trung ương Đảng, sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW); đoàn kết, tận dụng cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, lãnh đạo hệ thống hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng; hoạt động kinh doanh phát triển an toàn, hiệu quả.


Đảng bộ VietinBank đã kịp thời quán triệt và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW, Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) thành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện gắn sát với tình hình hoạt động của từng đơn vị, toàn hệ thống. Đảng bộ VietinBank tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động quần chúng thông qua các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự chuyển biến về nhận thức, nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015, lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và các ngày lễ lớn trong năm.


Thực hiện kế hoạch 2015, Đảng ủy và Ban Lãnh đạo VietinBank đã lãnh đạo các đơn vị trong toàn hệ thống triển khai các biện pháp quyết liệt, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch ngay từ những tháng đầu năm; thúc đẩy đầu tư cho vay phát triển mạnh mẽ các ngành kinh tế mũi nhọn, các dự án trọng điểm quốc gia, các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; góp phần tháo gỡ khó khăn cho người dân và các doanh nghiệp.


So với năm 2014, tổng tài sản VietinBank tăng 17,8%, dẫn đầu Ngành Ngân hàng; tổng nguồn vốn tăng 18%; dư nợ tín dụng tăng 24,2%; lợi nhuận trước thuế đạt 7.360 tỷ đồng - là ngân hàng có lợi nhuận cao nhất Ngành Ngân hàng Việt Nam. VietinBank tiếp tục đứng trong Top 10 doanh nghiệp nộp Ngân sách Nhà nước cao nhất; đời sống, thu nhập, việc làm của người lao động được giữ vững, quyền lợi của cổ đông được đảm bảo, đồng thời VietinBank tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.


Đảng ủy lãnh đạo tiếp tục tái cấu trúc ngân hàng, chuyển đổi mô hình hoạt động, nâng cao khả năng quản trị điều hành, quản trị rủi ro hệ thống theo chuẩn quốc tế; đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa nhằm tạo ra các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng; đổi mới toàn diện công tác cán bộ và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, VietinBank đã tích cực đi đầu thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ và NHNN trong việc tham gia tái cơ cấu và hỗ trợ các NHTM yếu kém, góp phần lành mạnh hóa, nâng cao hiệu quả và an toàn hệ thống Ngân hàng Việt Nam.


Đảng ủy VietinBank đã lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ VietinBank lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020. Thành công của Đại hội thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và quyết tâm cao của tập thể các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống.


VietinBank tiếp tục là đơn vị tiên phong, đi đầu trong việc thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ. Năm 2015, VietinBank đã hỗ trợ trên 500 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội với những chương trình ý nghĩa, thiết thực cho nhiều đối tượng được thụ hưởng, như: Tài trợ người nghèo, y tế, giáo dục, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng biển đảo…


Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của các đoàn thể chính trị - xã hội, trong năm 2015, Đảng ủy VietinBank đã lãnh đạo, chỉ đạo công đoàn và Đoàn Thanh niên kiện toàn, củng cố về tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động chấp hành và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành và thực hiện nghiêm túc các cơ chế, quy chế, quy trình nghiệp vụ, thỏa ước lao động tập thể, văn hóa doanh nghiệp VietinBank.


Đảng bộ VietinBank lãnh đạo  đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, phong trào “Cán bộ VietinBank học tập và làm theo lời Bác”, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Cùng với với đó, VietinBank xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, mối quan hệ lao động hài hòa, nên đã động viên, khuyến kích người lao động toàn tâm toàn ý, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Năm 2016, Đảng ủy VietinBank, Ban Lãnh đạo cùng toàn hệ thống VietinBank sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh tăng trưởng, chiếm lĩnh thị trường, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trần Kiên Cường
Phó Bí thư Đảng ủy VietinBank

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất