Huyện ủy Hải Hậu (Nam Định) lãnh đạo hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (bên phải) trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Hải Hậu là "Huyện nông thôn mới".

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được Huyện ủy Hải Hậu tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ, từ việc xây dựng đề án xây dựng NTM phù hợp với điều kiện của địa phương; xác định rõ lộ trình, bước đi cụ thể; chọn và triển khai thành công khâu đột phá là dồn điền đổi thửa; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp; ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ sản xuất và đầu tư; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của chi bộ đảng của thôn xóm, vai trò chủ thể của hộ gia đình, với phương châm “nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, chương trình xây dựng NTM trên của huyện đã đạt được kết quả quan trọng, trở thành phong trào quần chúng sâu rộng và hiệu quả, làm thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy phát triển sản xuất, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định về xây dựng huyện điểm NTM, Huyện ủy Hải Hậu đã chỉ đạo cụ thể hóa 19 tiêu chí xã NTM của Chính phủ thành 12 tiêu chí xóm NTM, 8 tiêu chí gia đình NTM. Đồng thời phát động phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” trên tinh thần: “Lấy xóm, cụm dân cư, hộ gia đình làm hạt nhân và nòng cốt để xây dựng NTM. Trong đó, có sự phân định rõ trách nhiệm của từng cấp: Xã lo xây dựng công trình của xã; xóm lo xây dựng công trình của xóm; hộ gia đình lo chỉnh trang các công trình vệ sinh, nước sạch, khuôn viên nhà ở, sân, ngõ, ao vườn” với phương châm là “làm từ đồng về làng, từ nhà ra xóm, từ thôn xóm lên xã” và “mỗi gia đình có thêm một nghề”.

Cấp ủy chỉ đạo phân công cho mỗi đoàn thể chính trị - xã hội ngoài nhiệm vụ chuyên môn còn phụ trách một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể về xây dựng NTM. Mỗi phòng, ban, cơ quan theo chức năng phụ trách một hoặc một số tiêu chí và phản ánh tình hình thực hiện theo từng tháng, từng quý.

Huyện ban hành cơ chế hỗ trợ các xã, thị trấn xây dựng NTM. Hỗ trợ xóm tổ chức, chỉ đạo xây dựng NTM. Ban hành cơ chế khen thưởng đối với các xóm đạt tiêu chí NTM với mức thưởng theo từng năm.

Qua 4 năm triển khai thực hiện, tất cả 35/35 xã trong huyện đều hoàn thành 19/19 tiêu chí và các chỉ tiêu thành phần của nông thôn mới. Huyện đã huy động trên 1.500 tỷ đồng xây dựng NTM; trong đó, nhân dân đóng góp, ủng hộ 587 tỷ đồng, bằng 39%. Nhân dân đã tự nguyện hiến trên 345ha đất nông nghiệp, 25ha đất ở và trên 150 nghìn ngày công lao động, tháo dỡ hàng nghìn công trình để xây dựng đường giao thông, công trình phúc lợi công cộng. Năm 2014, thu nhập bình quân đầu người đạt 30,1 triệu đồng, tăng 12,6 triệu đồng so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 2,83%, giảm 8,34% so với năm 2010. 35/35 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia NTM.

Ngày 23-6-2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 921 về việc công nhận huyện Hải Hậu đạt chuẩn NTM năm 2015, góp phần đưa Nam Định là 1 trong 5 địa phương dẫn đầu của cả nước về xây dựng NTM.

Để xây dựng huyện Hải Hậu - huyện NTM bền vững, ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng các tiêu chí về nông thôn. Đảng bộ Hải Hậu tiếp tục tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Tăng cường sự đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của đảng viên, cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu. Đẩy mạnh sản xuất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khuyến khích chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng liên kết, sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích; khuyến khích phát triển công nghiệp, dịch vụ, đào tạo nghề, truyền nghề. Trước mắt tạo điều kiện để triển khai Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 tại các xã Hải Ninh, Hải Châu có công suất 2.400MW, Công ty may Đỉnh Vàng, Công ty Thiên Nam đầu tư tại điểm công nghiệp Hải Phong, Hải Hà, giải quyết thêm việc làm cho khoảng 20 nghìn lao động trên địa bàn. Chuẩn bị thật tốt các điều kiện để con em có thể tham gia vào thị trường lao động công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn huyện cũng như cả nước; gắn phát triển sản xuất với bảo vệ môi trường, phấn đấu 100% số xã, thị trấn xây dựng lò đốt rác theo công nghệ Nhật Bản, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường, thực hiện “nhà sạch - vườn xanh - đường, sông không rác”. Chăm lo xây dựng đời sống văn hóa; nâng cao chất lượng giáo dục; đảm bảo an ninh trật tự, an ninh nông thôn.

Trong xây dựng NTM tiếp tục thực hiện nhất quán phương châm “nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Duy trì động lực và nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”, tạo thuận lợi để người dân thể hiện cao nhất vai trò chủ thể trong xây dựng NTM, có cơ chế hỗ trợ khuyến khích sản xuất và đầu tư trên lĩnh vực nông nghiệp - nông dân - nông thôn và chương trình xây dựng NTM.

Thành công của xây dựng NTM ở Hải Hậu cho thấy: Các cấp ủy và lãnh đạo chính quyền phải nhận thức đúng và giúp người dân thấy rõ họ là chủ thể của xây dựng nông thôn mới và trực tiếp thụ hưởng những lợi ích từ chương trình mang lại; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; chủ động, sáng tạo thực hiện chương trình bằng việc cụ thể hóa các tiêu chí, đề cao tinh thần quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên...

Hồng Hải

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất