Công tác xây dựng đảng ở chi bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
Công nhân Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
Những năm qua, chi bộ công ty đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, giáo dục đảng viên, người lao động tự giác chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy chế của công ty; phát huy truyền thống, nâng cao ý thức trách nhiệm để xây dựng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh. Thông qua công tác tuyên truyền, người lao động trong công ty đã tích cực học tập, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ, thi đua lao động sản xuất, giữ vững thương hiệu của công ty.

Chi uỷ, chi bộ coi trọng triển khai các nghị quyết của cấp ủy cấp trên, của chi bộ,  xây dựng chương trình hành động cụ thể, phân công nhiệm vụ đảng viên. Trong sinh hoạt đảng, ngoài việc chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, chi bộ đã nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống.

Trong công tác phối hợp, chi ủy, hội đồng quản trị và ban giám đốc đã xây dựng quy chế phối hợp hoạt động, phân rõ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng quản trị, ban giám đốc trên cơ sở pháp luật và điều lệ công ty. Chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí chi ủy viên phụ trách các đoàn thể, các bộ phận và từng cán bộ, đảng viên. Chi ủy có trách nhiệm giám sát, kiểm tra nắm tình hình, uốn nắn, đôn đốc thực hiện; thường xuyên sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm. Qua đó, chi uỷ đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và Luật Doanh nghiệp.

Trong công tác tổ chức, cán bộ, chi bộ công ty tập trung xây dựng cấp ủy và đội ngũ đảng viên, đoàn thể quần chúng có đủ phẩm chất, năng lực trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, chi uỷ chi bộ cùng ban giám đốc đã chú trọng việc sắp xếp, củng cố tổ chức bộ máy;  đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ quản lý, lao động kỹ thuật, nhân viên, tạo thuận lợi trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Mối quan hệ giữa tổ chức đảng với hội đồng quản trị, ban giám đốc thường xuyên được củng cố, nhờ đó nhiều nghị quyết đã được triển khai đầy đủ, kịp thời và hiệu quả.

Dưới sự lãnh đạo của chi bộ và ban giám đốc, công ty đã chủ động đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, xây dựng nhà máy sản xuất thuốc theo các nguyên tắc và tiêu chuẩn thế giới với công nghệ hiện đại, tiên tiến, sản phẩm của công ty có chất lượng cao, ổn định. Đầu năm 2011, nhà máy của công ty chính thức được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận là xưởng sản xuất thuốc đạt các tiêu chuẩn thực hành sản xuất thuốc theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới. Tỷ số tăng trưởng của công ty luôn đạt mức ổn định, quy mô sản xuất, kinh doanh của công ty tăng nhanh. Năm 2011, giá trị sản xuất của công ty đạt 39 tỷ đồng, tổng doanh thu đạt 124 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2010, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 4 triệu đồng/người/tháng, đảm bảo việc làm thường xuyên cho 183 lao động, 100% lao động trong công ty được đóng các bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Với những nỗ lực không ngừng, công ty đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín, trong đó 4 năm liền nhận giải bạc chất lượng quốc gia, Top 100 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam, Cúp vàng hội nhập kinh tế quốc tế. Công ty có nhiều tập thể và cá nhân được UBND tỉnh Yên Bái, Bộ Y tế tặng cờ, bằng khen. Nhiều năm liền, chi bộ công ty được xếp loại là một trong những tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, tiêu biểu của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất