Xây dựng Đảng trước một bước ở Cát Tiên (Lâm Đồng)

Cát Tiên hiện có hơn 10.200 thanh niên (chiếm gần 27% dân số và một nửa lao động toàn huyện); trong đó, thanh niên nông thôn chiến trên 65%. Toàn huyện có 3.200 đoàn viên đang sinh hoạt tại 168 chi đoàn của 30 tổ chức đoàn trực thuộc và hơn 3.400 hội viên Hội liên hiệp Thanh niên; tỷ lệ thanh niên được tập hợp vào tổ chức đoàn, hội đạt 53%. Là một huyện gặp nhiều khó khăn trong công tác tập hợp thanh niên những năm trước đây, từ khi tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, công tác đoàn và phong trào thanh niên ở Cát Tiên đã có nhiều chuyển biến đáng kể, chất lượng công tác thanh niên được nâng cao, phong trào đoàn luôn diễn ra sôi nổi, có chất lượng. Đến nay, tất cả các xã, thị trấn, tổ dân phố, khu phố, thôn, buôn trong toàn huyện đều có tổ chức đoàn thanh niên. Huyện đoàn Cát Tiên trở thành một trong những tổ chức đoàn tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng. Đây là những kết quả đáng ghi nhận ở một huyện còn nhiều khó khăn như Cát Tiên.

         

           

            Đoàn viên, thanh niên Cát Tiên ra quân hành động vì môi trường


Từ việc củng cố, xây dựng tổ chức đoàn, các phong trào thanh niên của Cát Tiên được “khởi động” và đạt nhiều kết quả như mô hình Câu lạc bộ thanh niên giúp nhau lập nghiệp, mô hình chuyển giao và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Thông qua các tổ chức đoàn và sự phối hợp của các đoàn thể chính trị xã hội, hằng năm ở Cát Tiên có khoảng 200-300 thanh niên được giúp đỡ việc làm, 50-70 thanh niên đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Công tác phổ cập tin học, ngoại ngữ, nâng cao trình độ cho thanh niên nông thôn cũng được quan tâm đầu tư. Hiện nay, trên 50% thanh niên Cát Tiên biết sử dụng máy vi tính, có khả năng ứng dụng tin học vào cuộc sống. Đặc biệt, công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ tại chỗ trong lực lượng trẻ, thủ lĩnh thanh niên; công tác củng cố, xây dựng tổ chức đoàn thanh niên, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên thanh niên được cấp ủy, chính quyền Cát Tiên đặc biệt quan tâm. Trong 3 năm (2008-2010), toàn huyện đã kết nạp gần 2.150 đoàn viên mới, có 238 đoàn viên ưu tú được bồi dưỡng và giới thiệu kết nạp vào Đảng, bổ sung nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho địa phương. Năm 2006, toàn huyện chỉ có 5/12 bí thư đoàn thanh niên các xã, thị trấn được kết nạp đảng, đến nay tất cả các bí thư đoàn cơ sở đều là đảng viên.

Để công tác thanh niên phát triển vững mạnh, đạt nhiều kết quả, góp phần “xây dựng Đảng trước một bước”, trong thời gian tới, Huyện ủy Cát Tiên tiếp tục thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, trong đó có công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên; quan tâm bồi dưỡng nhận thức, bản lĩnh chính trị và định hướng tư tưởng cho thanh niên; chú trọng công tác phát triển đảng viên trẻ từ đoàn viên thanh niên, nhất là những thanh niên nông thôn, thanh niên người dân tộc thiểu số. Làm tốt công tác phát triển nguồn nhân lực trẻ của địa phương thông qua phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định cho thanh niên gắn với nâng cao trình độ văn hóa. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ trẻ có chất lượng.

Hai là, tiếp tục xây dựng những cơ chế, chính sách thuận lợi để phát triển thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Các tổ chức đoàn thể địa phương cần chủ động phối hợp với Đoàn để từng bước xã hội hóa công tác thanh niên; xem công tác thanh niên là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, tránh tư tưởng “khoán trắng” công tác thanh niên cho Đoàn.

Ba là, không ngừng đổi mới nội dung và hình thức hoạt động của Đoàn cho phù hợp với thực tế và nhu cầu của thanh niên. Các cấp bộ đoàn từ huyện đến các xã,  thôn, tổ dân phố cần tạo ra nhiều mô hình, “sân chơi” hấp dẫn cho thanh niên; thu hút thanh niên bằng những việc làm thiết thực, là “chỗ dựa”, là môi trường đoàn kết, tập hợp thanh niên và bồi dưỡng, giáo dục thanh thiếu niên.
 
Thực hiện một cách “nhịp nhàng” và đồng bộ các giải pháp trên, chắc chắn công tác đoàn và phong trào thanh niên của huyện Cát Tiên nói riêng, công tác thanh niên trong cả nước nói chung sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, góp phần xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xứng đáng là “đội hậu bị” tin cậy của Đảng ta.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất