Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn ở Lương Tài

           

Đ/c Phùng Văn Chiến (đứng), Bí thư Huyện ủy Lương Tài trao đổi một số nội dung về công tác tổ chức xây dựng đảng với cán bộ, phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng.

Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở Lương Tài hiện có tổng số 75 đồng chí. Về trình độ chuyên môn, có 33 đại học (44%), 1 cao đẳng (1,3%), 39 trung cấp (52%), 2 sơ cấp nghề (2,7%). Trình độ lý luận, có 1 cao cấp (1,3%), 66 trung cấp (88%), 8 sơ cấp (10,7%). Từ năm 2011 đến nay, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã mở 2 lớp trung cấp lý luận chính trị, 2 lớp sơ cấp lý luận chính trị. Trung tâm dạy nghề và Trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện đã phối hợp với một số trường đại học mở được 1 lớp đại học, 1 lớp cao đẳng, 2 lớp trung cấp cho cán bộ cơ sở. Huyện cũng đã cử hàng chục cán bộ đi học nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị tập trung, không tập trung tại thành phố Bắc Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên… Hàng trăm lượt cán bộ được cử đi bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảng, đoàn thể, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ; đi thăm quan, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các đơn vị bạn ở trong và ngoài tỉnh. Nhờ đó, trình độ của cán bộ chủ chốt cấp xã ở Lương Tài được nâng lên, nhiều cán bộ đã đáp ứng được tiêu chuẩn dự nguồn vào cấp ủy và đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn ở Lương Tài cũng còn một số hạn chế, khó khăn: đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn phần lớn tuổi đã cao, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả tiếp thu các kiến thức mới, nhất là kiến thức về ngoại ngữ, tin học; một số đồng chí phải tập trung giải quyết nhiệm vụ chuyên môn, chưa dành nhiều thời gian học tập nâng cao trình độ; chính sách, chế độ đối với cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng còn một số bất cập; chưa thu hút được nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác tại địa phương…

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn, Huyện ủy Lương Tài chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiến hành điều tra, khảo sát chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở; rà soát, tổng hợp đội ngũ cán bộ, công chức xã không đạt chuẩn theo quy định, chưa đạt chuẩn về trình độ, năng lực hạn chế một số mặt để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp.

Hai là, thực hiện giao ban định kỳ giữa các cơ quan quản lý cán bộ, các cơ sở đào tạo và đảng ủy, chính quyền các xã, thị trấn để nắm bắt nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng. Căn cứ điều kiện cụ thể của từng xã, thị trấn, xây dựng tiêu chuẩn của từng chức danh cán bộ.

Ba là, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện theo hướng tăng cường đội ngũ giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm chức; đổi mới phương pháp dạy và học; đầu tư các trang thiết bị hiện đại. Sớm hoàn thành đề án sáp nhập Trung tâm dạy nghề huyện và Trung tâm giáo dục thường xuyên để tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bốn là, xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở từ quy hoạch và gắn với sử dụng đúng chức danh cán bộ. Chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và kinh nghiệm giải quyết những tình huống theo chức danh công tác cụ thể, sát thực tiễn. Kiên quyết loại bỏ, khắc phục tình trạng chạy theo bằng cấp, học để chuẩn hóa chức danh.

Năm là, có cơ chế thu hút sinh viên khá, giỏi đã tốt nghiệp đại học chính quy và đối tượng thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, có quá trình rèn luyện, phấn đấu tốt trong môi trường quân đội về công tác tại các xã, thị trấn, từ đó đưa đi đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ kế cận lâu dài cho địa phương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất