Thực hiện giao ban bí thư chi bộ hằng tháng ở Kinh Môn, Hải Dương
Tọa đàm tại Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Kinh Môn.
Chương trình hội nghị giao ban bí thư chi bộ luôn được đổi mới, bảo đảm đầy đủ các nội dung yêu cầu . Trong đó, một số đơn vị còn có tham luận, trao đổi kinh nghiệm chuyên đề công tác lãnh đạo, chỉ đạo về mô hình phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng đảng; chi bộ làm tốt về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chuyên đề hằng tháng tại cơ sở…

Năm vừa qua, Hội nghị giao ban khu Nam An Phụ trao đổi kinh nghiệm về mô hình xây dựng nông thôn mới tại xã Thượng Quận, mô hình trồng lúa nếp cái hoa vàng, sắn dây tại xã An Phụ, mô hình học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tại chi bộ thôn An Bộ, xã Hiệp Hòa, mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế tại xã Thăng Long. Khu Nhị Chiểu trao đổi mô hình dồn ô đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng tại xã Tân Dân; mô hình học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tại xã Hoành Sơn; mô hình chỉnh trang đô thị tại thị trấn Minh Tân. Khu Bắc An Phụ trao đổi kinh nghiệp về xây dựng nông thôn mới tại xã Bạch Đằng. Khu Tam lưu duy trì trao đổi kinh nghiệm trong việc xử lý các tình huống trong công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát...  

Diễn ra nhiều năm, các hội nghị giao ban bí thư chi bộ thôn, khu dân cư ở Kinh Môn luôn phát huy được dân chủ, cởi mở, thẳng thắn; tăng cường đối thoại, trao đổi kinh nghiệm, những cách làm hay trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ; nâng cao chất lượng phản ánh, kiến nghị đề xuất của bí thư chi bộ. Trung bình, mỗi hội nghị giao ban ở một khu có từ 8 - 10 lượt ý kiến phản ánh và có từ 6 đến 8 ý kiến đề xuất, kiến nghị. Nội dung phản ánh tập trung vào các vấn đề kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, công tác xây dựng Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hằng tháng, hằng quý... Chất lượng phản ánh của bí thư chi bộ cơ bản đảm bảo dân chủ, khách quan, trung thực, mang tính xây dựng, bám sát tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Đặc biệt là những vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị; tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội; công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, nội dung sinh hoạt chi bộ, học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các ý kiến phản ánh của bí thư chi bộ được duy trì thực hiện theo 2 cách: Phản ảnh trực tiếp tại hội nghị và phản ánh qua báo cáo bằng văn bản.  

Đồng chí trưởng khu chủ trì hội nghị giao ban và các đồng chí huyện ủy viên phụ trách các xã, thị trấn, lãnh đạo các phòng, ban, ngành chức năng tham gia đã trực tiếp giải đáp những vướng mắc, kiến nghị đề xuất của bí thư chi bộ, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục kịp thời những tồn tại, giúp ổn định tình hình cơ sở.   Tiếp thu và trả lời ý kiến kiến nghị của bí thư chi bộ tại các hội nghị giao ban đã được đổi mới, bám sát nội dung, khắc phục tình trạng trả lời còn chung chung. Trong năm 2015, tổng số ý kiến của bí thư chi bộ phản ánh tại hội nghị là 156 ý kiến, giảm 31 ý kiến so với năm 2014. Trong đó số ý kiến về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy lợi là 58 ý kiến, chiếm 37,1%; Ý kiến về giao thông - xây dựng là 46 ý kiến, chiếm 29,5%; Ý kiến về tài nguyên, môi trường là 11 ý kiến, chiếm 7,1 %; Ý kiến về lĩnh vực dịch vụ là 17 ý kiến, chiếm 10,9%; Ý kiến về chế độ chính sách là 10 ý kiến, chiếm 6,4%; Ý kiến về an ninh trật tự là 7 ý kiến, chiếm 4,5 %; Ý kiến về công tác đảng là 7 ý kiến, chiếm 4,5%. Các ý kiến bí thư chi bộ phản ảnh tại hội nghị giao ban được các phòng, ban, ngành chức năng trả lời bằng văn bản tại kỳ giao ban tháng sau. Các ý kiến đề xuất của bí thư chi bộ giúp cho Ban Thường vụ Huyện ủy, các ban xây dựng đảng huyện và các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành nắm rõ hơn tình hình địa phương cơ sở, từ đó giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những phát sinh tại cơ sở. 

Giao ban bí thư chi bộ là một kênh thông tin quan trọng trực tiếp phản ánh nhanh nhất, giúp Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nắm được những vấn đề khó khăn, vướng mắc, những vấn đề nổi cộm bức xúc ở cơ sở để kịp thời có biện pháp lãnh đạo chỉ đạo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển. Giao ban cũng là “trường học”, là môi trường, là “thuốc thử”, là dịp để các đồng chí thường trực đảng uỷ cơ sở học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội cũng như giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của từng địa phương, cơ sở; giao ban bí thư chi bộ góp phần nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên ở Kinh Môn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giao ban bí thư chi bộ thôn, khu dân cư của Kinh Môn còn một số hạn chế cần khắc phục:

Thông báo cho bí thư chi bộ về lịch hội nghị giao ban hàng tháng của một số ít đơn vị chưa kịp thời, thiếu sự đôn đốc, kiểm tra nhắc nhở dẫn đến tình trạng có bí thư chi bộ vắng mặt hoặc đi họp muộn. Một số đồng chí huyện ủy viên được phân công phụ trách xã, thị trấn do điều kiện công tác vắng mặt trong các buổi  giao ban. Tại các hội nghị giao ban, một số đơn vị chưa chuẩn bị được nội dung trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ. Việc trả lời ý kiến đề xuất của bí thư chi bộ có kỳ chất lượng chưa cao. Một số phòng, ban, ngành chức năng trả lời ý kiến đề xuất của bí thư chi bộ chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu tính thuyết phục, chưa đúng vấn đề mà bí thư chi bộ đưa ra. Tài liệu phục vụ tại hội nghị giao ban có tháng nội dung thông tin còn nghèo nàn. Một số ngành cung cấp thông tin để phục vụ biên tập tài liệu giao ban còn chậm, có đơn vị còn thiếu tinh thần hợp tác trong việc cung cấp thông tin và cho rằng việc biên tập tài liệu giao ban là nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Việc trang bị tài liệu, báo, tạp chí cho bí thư chi bộ ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Qua khảo sát của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kinh Môn, phần đông bí thư mới được trang bị báo Hải Dương và tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành....

Chế độ chi hỗ trợ cho bí thư chi bộ về dự hội nghị giao ban, phụ cấp hàng tháng của bí thư chi bộ còn thấp. Đề nghị Tỉnh uỷ Hải Dương nâng mức hỗ trợ cho bí thư chi bộ về dự hội nghị giao ban lên 70.000đ/đồng chí và nâng mức phụ cấp hằng tháng cho bí thư chi bộ bằng mức lương tối thiểu của cán bộ, công chức…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất