Xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân ở Thái Bình

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình được thành lập ngày 17 tháng 6 năm 2011, ban đầu, Đảng bộ Khối có 75 tổ chức cơ sở đảng được tiếp nhận từ đảng bộ các cơ quan tỉnh, đảng bộ huyện Vũ Thư, Đông Hưng, Thái Thụy, Tiền Hải và đảng bộ TP.Thái Bình. Trong đó có 2 tổ chức đảng ở công ty tư nhân.

Hiện nay, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh có 101 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 24 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, chiếm 25,7 %. Từ thực tiễn xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân ở Thái Bình, vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng đã phát huy tác dụng, thể hiện ở những điểm sau:

Một là, doanh thu của các doanh nghiệp tư nhân tăng bình quân 25%/năm, nộp ngân sách nhà nước tăng 19%, kim ngạch xuất khẩu tăng 27%. Hầu hết các doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Khối giữ vững và ổn định sản xuất, tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động.

Hai là, trong sản xuất - kinh doanh, nhìn chung các doanh nghiệp chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia giữ gìn và bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự; chưa có doanh nghiệp nào thuộc Khối để xảy ra đình công, lãn công, biểu tình về vi phạm chế độ chính sách, vi phạm hợp đồng, thoả ước lao động.

Ba là, ý thức trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên luôn được phát huy, vị trí, vai trò của tổ chức đảng ở doanh nghiệp ngày càng được khẳng định. Có chi bộ đảng ban đầu với hơn 10 đảng viên, nay đã phát triển thành đảng bộ công ty như Công ty Sản xuất kinh doanh - Xuất nhập khẩu Hương Sen, Công ty cổ phần tập đoàn Đại Cường, Công ty Sứ Đông Lâm. Có tổ chức đảng nhiều năm liền giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu được Tỉnh uỷ Thái Bình tặng bằng khen, tặng cờ thi đua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng đảng trong doanh nghiệp tư nhân còn bộc lộ một số hạn chế là:

Thứ nhất, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Bình có gần 3.000 doanh nghiệp tư nhân, trong đó, nhiều doanh nghiệp lớn có đảng viên đang làm việc, nhưng chưa thành lập được tổ chức đảng như Công ty sứ Mikado, Công ty cổ phần Hoàng Hà, Công ty cổ phần Vital… Nguyên nhân chủ yếu do lãnh đạo doanh nghiệp chưa nhận thức rõ hoặc chưa thực sự quan tâm đến công tác xây dựng đảng. Trong doanh nghiệp tư nhân có 26 tổ chức đảng trực thuộc Khối thì 15 bí thư cấp uỷ kiêm giám đốc hoặc lãnh đạo doanh nghiệp (chiếm hơn 57%). Thực tế cho thấy những tổ chức đảng có bí thư cấp uỷ là lãnh đạo doanh nghiệp, mọi hoạt động của chi bộ đảng thuận lợi, nền nếp và có chiều hướng phát triển tốt hơn.

Thứ hai, năng lực lãnh đạo, ý thức trách nhiệm của một số cấp uỷ đảng còn hạn chế. Một mặt do năng lực chuyên môn chưa đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Mặt khác, sự phối hợp giữa cấp uỷ và chủ doanh nghiệp chưa chặt chẽ, chưa tạo được sự đồng thuận trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện, còn để xảy ra vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế dân chủ ở cơ sở và điều lệ tổ chức hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, tổ chức đảng ở đây dần bị thui chột (như chi bộ Xí nghiệp may Á Châu, chi bộ Nhà máy Chế biến thức ăn chăn nuôi).

Thứ ba, nội dung sinh hoạt đảng lúng túng hoặc đơn điệu do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu do hoạt động của doanh nghiệp theo ca kíp hoặc phân tán dẫn đến điều kiện thực hiện chế độ sinh hoạt đảng gặp nhiều khó khăn...

Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 23 tháng 11 năm 1996 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình đã đề ra một số mục tiêu, giải pháp đẩy mạnh và nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân.

Các cấp uỷ đảng và hệ thống chính trị của Đảng cần tập trung tuyên truyền sâu rộng để chủ doanh nghiệp và người lao động thấy rõ vị trí, vai trò của tổ chức đảng và sự cần thiết phải thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên của công tác xây dựng đảng. Cấp uỷ đảng cần coi trọng nâng cao nhận thức chính trị cho đảng viên, người lao động, tạo sự đồng thuận, chia sẻ khó khăn giữa chủ doanh nghiệp và người lao động; động viên, khuyến khích họ thi đua lao động sản xuất, chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Nâng cao trình độ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cấp uỷ, đây là yếu tố quyết định đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ở doanh nghiệp. Vì vậy cấp uỷ đảng cấp trên phải chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cấp uỷ  nhằm khắc phục tình trạng bị động, lúng túng. Để phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cấp uỷ cơ sở, bí thư cấp uỷ phải là người có ý thức trách nhiệm, đồng thời phải có trình độ khoa học, kỹ thuật, quản lý kinh tế và nhất thiết phải giữ trọng trách nhất định trong doanh nghiệp.

Xây dựng tốt mối quan hệ giữa cấp uỷ với chủ doanh nghiệp. Ở một số doanh nghiệp, giám đốc, chủ doanh nghiệp chưa phải là đảng viên nên cần phải phối hợp chặt chẽ giữa cấp uỷ và lãnh đạo doanh nghiệp để nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nâng cao vai trò và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Giải quyết tốt mối quan hệ này là khâu then chốt để đảm bảo cho công tác xây dựng đảng trong doanh nghiệp. Do đó cấp uỷ phải làm tốt việc xây dựng quy chế hoạt động của tổ chức đảng, trong đó đặc biệt chú ý xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa cấp uỷ với chủ doanh nghiệp để thống nhất về nội dung và điều kiện đảm bảo cho hoạt động của đảng ở cơ sở.

Phản hồi (2)

Hồ Văn Phú 19/09/2011

Công tác phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được sự quan tâm của các cấp ủy đảng. Tuy nhiên, hiện nay việc xúc tiến thành lập tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân rất khó khăn. Có nhiều nguyên nhân, như chủ doanh nghiệp không quan tâm đến thành lập tổ chức đảng, chưa nhận thức đầy đủ việc thành lập tổ chức đảng có lợi cho doanh nghiệp, việc tiếp cận các chủ doanh nghiệp, hoạt động các đoàn thể còn nhiều hạn chế. Trong thời gian đến, cần tiếp tục thực hiện Kết luận 80- KL/TW ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư về tiếp thục thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VII) trong tình hình mới.

Hồ Văn Phú 19/09/2011

- Bài viết đã khái quát được về phát triển tổ chức đảng ngoài khu vực nhà nước ở Thái Bình. Chú trong thêm triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị(khóa VIII) trong tình hình mới.

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất