Kết nạp 12 chủ nhà trọ vào Đảng
Tính từ đầu năm 2013 đến nay, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức vận động được 60.013 người có nhà cho thuê ở trọ (95,64%) với 438.409 phòng (98,59 %) đồng thuận với chủ trương của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ giá thuê phòng đến cuối năm 2013, giúp cho 1.145.078 người thuê trọ (95,66%) tạm an tâm trong cuộc sống. Trong đó, có 4.558 người có nhà cho thuê ở trọ (7,26%) với 37.330 phòng (8,4%) có tăng giá nhưng dưới 10% so với năm 2012, hầu hết rơi vào những trường hợp có sửa chữa, nâng cấp phòng trọ hoặc người thuê phòng mới.

Mặt tích cực trong đợt vận động là một số người có phòng trọ cho thuê đã tiếp tục hỗ trợ cho người thuê phòng như: chủ động giảm giá thuê phòng từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng, không thu tiền phòng, hỗ trợ tiền, quà cho người thuê phòng có hoàn cảnh khó khăn, trong thời gian người thuê nghỉ thai sản… Thông qua các phong trào, TP đã phát triển được 12 đảng viên là chủ nhà trọ.

Cũng qua các phong trào, thành lập thêm 17 Câu lạc bộ nữ chủ nhà trọ (761 thành viên), nâng số câu lạc bộ nữ chủ nhà trọ trên địa bàn Thành phố là 145 với 4.031 thành viên (tăng 10,59 % so với cùng kỳ). thành lập thêm 17 Câu lạc bộ nữ công nhân nhập cư với sự tham gia của hơn 1.500 thành viên là thanh niên công nhân đang sống tại các khu lưu trú văn hóa…

Đi đôi với tổ chức chăm lo về đời sống vật chất và văn hóa cho công nhân, người lao động, vận động người thuê phòng trọ tham gia các phong trào tại địa phương, đơn vị, các quận, huyện ủy TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo đoàn thể các cấp tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển, xây dựng các loại hình tập hợp, phát triển lực lượng tại các khu nhà trọ, khu lưu trú... phát hiện nhân tố tích cực để bồi dưỡng, phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên. Thông qua vận động, nhiều loại hình tập hợp quần chúng được phát triển, với sự sâu sát của cán bộ cơ sở, đội ngũ đảng viên, đoàn viên, hội viên được bổ sung thêm, góp phần quan trọng trong việc nắm sát tâm tư, nguyện vọng của công nhân, người lao động tại TP. Hồ Chí Minh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất