Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương thực hiện “Năm nâng cao chất lượng chi bộ”

Chiều 25-6-2013, Đảng uỷ Khối cơ quan Trung ương đã tổ chức khảo sát, đánh giá kết quả nâng cao nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 10-1-2012 của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và bước đầu triển khai “Năm nâng cao chất lượng chi bộ” tại Đảng uỷ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương và 4 chi bộ: Vụ Địa phương I, Đảng viên, Vụ IV và Tạp chí Xây dựng Đảng.

                           

                    Đồng chí Dương Minh Đức báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 01.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Dương Minh Đức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức- Cán bộ cơ quan đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 01 và bước đầu triển khai “Năm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Một năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ luôn được quan tâm. Ban Thường vụ đã chỉ đạo Văn phòng Đảng uỷ gửi toàn văn Nghị quyết số 01 tới các chi bộ để phổ biến, quán triệt đến đảng viên và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó đã chú ý đến trọng tâm là tiếp tục nâng cao nhận thức của chi uỷ và đảng viên trong việc chấp hành nghiêm túc quy định về nền nếp và nguyên tắc sinh hoạt chi bộ. Từng chi bộ chủ động đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ bảo đảm tính thiết thực và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình, điều kiện đặc thù. Tăng cường sinh hoạt theo chuyên đề, chú trọng gắn kết với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Chi uỷ, trước hết là đồng chí bí thư chi bộ tích cực học tập, nâng cao trình độ và nghiệp vụ công tác đảng, nắm chắc và tiến hành chặt chẽ công tác chuẩn bị và quy trình điều hành sinh hoạt chi bộ. Ghi chép biên bản đầy đủ, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và thu, nộp đảng phí theo quy định… Đảng uỷ thường xuyên kiểm tra, giám sát về việc thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ. Đã phân công các đồng chí đảng uỷ viên phụ trách từng chi bộ có trách nhiệm giám sát việc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ. Coi trọng vai trò tự kiểm tra, giám sát thường xuyên của các chi bộ, chi uỷ và trách nhiệm của đảng viên trong sinh hoạt…Năm 2013 đã thành lập Đoàn Kiểm tra của Đảng uỷ, dự kiến tiến hành kiểm tra, giám sát về sinh hoạt chi bộ vào tháng 8 và 9-2013.

Đảng uỷ quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng chi uỷ, bí thư chi bộ. Các đồng chí trong chi uỷ đã tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng, các hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuyên đề do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức. Đảng uỷ cơ quan đã cử các đồng chí bí thư chi bộ, chi uỷ viên tham dự các lớp bồi dưỡng công tác đảng do Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức.

Sự chỉ đaọ sâu sát của Đảng uỷ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương nên nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ nâng lên. Ghi biên bản và xây dựng nghị quyết của chi bộ đầy đủ. Nội dung trước mỗi kỳ sinh hoạt được chuẩn bị kỹ. Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt cao. Các chi uỷ có trách nhiệm hơn trong việc duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ và chủ động tìm tòi biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Tại buổi làm việc, các đồng chí đại diện cho 4 chi bộ phát biểu ý kiến trao đổi làm thế nào để duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ với tỷ lệ đảng viên tham gia cao, phát huy dân chủ trong sinh hoạt, động viên các đảng viên tham dự phát biểu ý kiến... Các ý kiến đều khẳng định việc duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ là yếu tố quan trọng đảm bảo chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ cao, tích cực phát biểu ý kiến; sinh hoạt chuyên đề… góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đã đánh giá cao nền nếp sinh hoạt chi bộ của các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí nhấn mạnh, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cần duy trì thời gian sinh hoạt chi bộ đều, trong khoảng 15 ngày đầu tháng. Mỗi quý nên có kỳ sinh hoạt chuyên đề để tăng tính hấp dẫn trong sinh hoạt đảng; phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết trong mỗi đảng viên góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Tin Trần Thủy, ảnh Hồng Phúc

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất