Công tác phát triển đảng viên ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình)

Đảng bộ huyện Bố Trạch có hơn 9.000 đảng viên. Từ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đến nay, nhất là trong những năm gần đây, Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến tích cực về công tác phát triển đảng viên. Năm 2012, kết nạp 294 đảng viên mới, so với năm 2011 tăng 26,2%. Chất lượng kết nạp đảng viên cũng tăng lên: nữ 177, chiếm 60, 2%, tăng 11,7% về cơ cấu và 56,6% về số lượng; dân tộc thiểu số tăng 3% về cơ cấu và 9 lần về số lượng; đoàn viên thanh niên 185, chiếm 62,9%, tăng 24,1% về cơ cấu và 35% về số lượng; là nông dân 130, chiếm 55,7%, tăng 27,4% về cơ cấu và 56,4% về số lượng. Trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn tăng rõ: tốt nghiệp trung học phổ thông 273, chiếm 92,9%, tăng 1,1% về cơ cấu và 27,6% về số lượng; có trình độ đại học 110, chiếm 37,4%, tăng 10,8% về cơ cấu và 77,4% về số lượng. Năm 2013, huyện Bố Trạch tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp tập trung chỉ đạo công tác phát triển đảng viên và giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho các tổ chức cơ sở đảng, đã kết nạp 314 đảng viên mới.

Đạt được kết quả trên, trước hết là do Huyện ủy và cấp ủy đảng các cấp đã nhận thức, quyết tâm cao trong chỉ đạo thực hiện, cả hệ thống chính trị tích cực làm công tác phát triển đảng viên. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, đầu năm các tổ chức đảng đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho từng đơn vị; gắn nhiệm vụ phát triển đảng viên với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ban, ngành, đoàn thể các cấp. Nhiều đơn vị, đoàn thể đã phối hợp chặt chẽ, nhiều cách làm hay trong tạo nguồn kết nạp đảng viên; từ phong trào để phát hiện, bồi dưỡng kết nạp đảng...

Các cấp ủy đảng cơ sở đã đưa nội dung phát triển đảng viên vào chương trình họp định kỳ hằng tháng. Ban Thường vụ Huyện ủy đưa nội dung xét kết nạp đảng viên vào chương trình các phiên họp định kỳ. Thủ tục, quy trình, hồ sơ kết nạp đảng viên chặt chẽ, đi vào nền nếp. Các cấp uỷ chú trọng kết nạp đảng viên nữ, đảng viên là thanh niên, là người dân tộc thiểu số và nhất là tăng cường, tập trung chỉ đạo kết nạp đảng viên vùng nông thôn, vùng có đạo. Đây là địa bàn trọng yếu, là mắt xích quan trọng, nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng cấp xã nói riêng và đối với cả toàn đảng bộ huyện.

Các cấp uỷ chú ý khắc phục tình trạng chi bộ nhiều năm liền (có chi bộ trên 10-15 năm) chưa kết nạp đảng viên và nhất là các thôn, bản, đặc biệt là vùng có đông đồng bào dân tộc, vùng đồng bào theo đạo. Năm 2012, Đảng bộ Bố Trạch đã tập trung xóa được 2 thôn trắng về tổ chức đảng ở vùng đồng bào theo đạo và 9 bản trắng về tổ chức cơ sở đảng ở vùng biên giới, rẻo cao.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo đưa cán bộ, bộ đội biên phòng là đảng viên tăng cường về sinh hoạt với các chi bộ bản vùng đồng bào dân tộc, biên giới và đã tăng cường 1 cán bộ sỹ quan bộ đội biên phòng về làm phó bí thư đảng ủy xã phụ trách cơ sở và 9 cán bộ, chiến sỹ là đảng viên về sinh hoạt tại 9 chi bộ bản xã Thượng Trạch. Hiệu quả của chủ trương trên đã thể hiện rõ: nếp sống và đời sống sinh hoạt của đồng bào ngày một nâng cao, an ninh trật tự giữ vững, quan hệ quân dân gắn bó, dân thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Nhìn lại hơn nửa nhiệm kỳ đã qua, khẳng định rằng công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ huyện Bố Trạch đã có bước chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất