Vai trò của đảng viên trong phát triển kinh tế ở Mường Toong (Mường Nhé, Điện Biên)
Thu hoạch ngô của đồng bào dân tộc thiểu số xã vùng cao.
Đảng bộ xã hiện có 71 đảng viên, sinh hoạt tại 7 chi bộ. Để lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu xóa đói - giảm nghèo, Đảng bộ xã coi trọng xây dựng đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần dân chủ, sáng tạo tìm hướng đi cho phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đồng chí Khoàng Văn Cớm, Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: Trước hết phải phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng được nghị quyết chuyên đề sát thực tế, đúng, trúng nguyện vọng của nhân dân. Khi có nghị quyết phải huy động cả hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Thực hiện chủ trương này, Đảng ủy xã đã phân công 13 đồng chí trong BCH phụ trách 11 bản và 2 nhóm dân cư, trong đó, yêu cầu mỗi cấp ủy viên và đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm và gương mẫu thực hiện trước. Đồng thời, gắn trách nhiệm của từng đảng viên với thực hiện nghị quyết của những người trong gia đình, dòng họ. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã kịp thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở các bản, có sơ kết, tổng kết, kịp thời nắm bắt tình hình, từ đó có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả hơn. Cuối năm, căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân loại đảng viên trên tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc. 

Trong điều kiện sản xuất nông - lâm là chính, Đảng bộ đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích sản xuất cho thu nhập cao. Trước đây, hầu hết các hộ dân chỉ quen việc gieo trồng các loại cây truyền thống như lúa nương, ngô địa phương, diện tích 1 vụ bỏ hoang lên đến hàng trăm héc-ta. Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ với phương châm không để đất hoang, tích cực thâm canh tăng vụ, đưa giống mới vào sản xuất kết hợp áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhiều loại cây có giá trị đã được đưa vào gieo trồng. Tiêu biểu là phong trào trồng cây công nghiệp như cao su, cà phê của Công ty Cao su Mường Nhé; cây công nghiệp ngắn ngày như lạc, đậu, sắn cao sản. Trong đó cây cao su trên 470ha, cà phê 4,2ha, sắn 49ha, cây lạc 17,7ha, cây đậu tương 37,3ha. Nhờ tuân thủ các biện pháp kỹ thuật, năng suất của các loại cây trồng ngày càng tăng, xe ô tô đã vào tận các bản để thu mua với giá cao.

Với việc phát động phong trào làm thủy lợi nội đồng, sử dụng giống mới, trên 20ha ruộng cấy lúa thường xuyên được đủ nước. Nhiều đảng viên đã tiên phong trong mô hình vườn - ao - chuồng chăn nuôi, thả cả và trồng cây lấy hạt, đem lại hiệu quả cao trong sản xuất như: đồng chí Lù Văn Cáo, Giàng Văn Hom ở bản Mường Toong 1; Vàng Văn Khai ở bản Mường Toong 2… Những đầu tàu gương mẫu này có tác dụng lớn trong vận động nhân dân cùng làm theo để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Cùng với những nghị quyết chuyên đề về trồng trọt là nghị quyết về phát triển lâm nghiệp, chăn nuôi, phát triển văn hóa, giáo dục, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT). Kết quả những nghị quyết đó đã được khẳng định bằng việc kinh tế ngày càng phát triển, trẻ em được quan tâm chăm sóc, được học hành, bản sắc văn hóa tốt đẹp được giữ gìn, ANTT được giữ vững, cộng đồng dân cư trong bản đoàn kết, yên vui. Nhất là việc thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với việc duy trì các lễ hội truyền thống của người Thái. Năm 2013, thu nhập bình quân của xã đạt gần 5 triệu đồng/người/năm, 96% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 100 % số hộ có phương tiện nghe nhìn. Dù còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ thống nhất quyết tâm mỗi năm giảm từ 3 đến 5% hộ nghèo trở lên. Điều đó đã khẳng định sự vững vàng của một Đảng bộ vùng sâu trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất