Đảng bộ các quận, huyện TP. Hồ Chí Minh kết nạp 5.148 đảng viên

Công tác tổ chức xây dựng đảng khối quận, huyện của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình đề ra. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh được quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh khắc phục những hạn chế trong công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường… Năm 2013, đảng bộ các quận, huyện kết nạp được 5.148 đảng viên (tăng 1,5% so với năm 2012), trong đó, có 2.583 nữ và 602 cán bộ khu phố, tổ dân phố và 1.264 giáo viên được kết nạp vào Đảng. Có 306/322 phường, xã, thị trấn của 24 quận, huyện đã thành lập 309 chi bộ cơ quan (có 3 phường thuộc quận 9 thành lập 2 chi bộ) với 5.528 đảng viên; có 10 quận huyện thành lập được 77 đảng bộ và 346 chi bộ khu phố, ấp với 8.498 đảng viên.

Năm 2014, đảng bộ khối quận, huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức xây dựng đảng là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng đảng, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ và hệ thống chính trị của Đảng tại cơ sở. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Xây dựng kế hoạch luân chuyển, đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015 - 2020; mở rộng đối tượng quy hoạch cán bộ cho cấp cơ sở là người ngoài Đảng có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi về các lĩnh vực để đào tạo, bồi dưỡng…        

Phạm Hà Tĩnh

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất