Phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ ở Đảng bộ huyện Điện Biên
Lực lượng dân quân tự vệ diễu binh trong ngày lễ kỷ niệm.
Huyện Điện Biên là huyện miền núi, biên giới, có diện tích tự nhiên 163.985 ha, dân số 113.466 người, gồm có dân tộc (dân tộc Thái 53,72%, dân tộc Kinh 27,86%, dân tộc Mông 8,51%, dân tộc Khơ Mú 5%, dân tộc Lào 3,17%, còn lại là các dân tộc khác); có 25 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó 11 xã có đường biên giới tiếp giáp với Lào với chiều dài 154 km.

Là huyện có lực lượng thanh niên trong độ tuổi thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ chiếm khá đông; quân nhân phục viên, xuất ngũ về địa phương đăng ký vào ngạch dự bị hạng 1 ngày một tăng. Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, Đảng ủy Quân sự huyện đã chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu cho Huyện ủy ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác phát triển đảng trong lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên. Từ đó, hằng năm tổ chức tốt các lớp tập huấn công tác đảng, công tác chính trị cho các đồng chí bí thư đảng ủy xã kiêm chính trị viên ban chỉ huy quân sự xã, đồng chí bí thư đoàn thanh niên xã kiêm chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự xã.

Ngay từ những năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện 2010-2015, Đảng ủy Quân sự huyện làm tham mưu với Huyện ủy đề ra chỉ tiêu phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ. Trên cơ sở đó phối hợp cùng với Ban Tổ chức Huyện ủy, đảng ủy các xã, chỉ đạo các chi bộ cơ sở quan tâm công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ. Nhờ làm tốt công tác phối hợp tham mưu, công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ những năm qua luôn đạt được kết quả tốt.

Để tạo nguồn phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, trước khi tuyển chọn thanh niên vào dân quân tự vệ, các xã quan tâm đến chất lượng đầu vào, nhất là chú trọng việc nhận thức chính trị tư tưởng, trình độ học vấn. Bên cạnh đó, ban chỉ huy quân sự các xã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức nhiều phong trào thiết thực, nhất là thực hiện các công trình giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, huấn luyện diễn tập sẵn sàng chiến đấu, huy động lực lượng để thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, khó khăn xảy ra ở địa bàn... nhằm tạo điều kiện để lực lượng dân quân tự vệ phấn đấu, rèn luyện, thử thách. Qua các hoạt động thực tiễn thực hiện các phong trào, những chiến sỹ dân quân tự vệ nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được cấp ủy đảng quan tâm chăm bồi để sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Ngoài ra, Đảng ủy, Ban chỉ huy Quân sự huyện chủ động phối hợp cùng với Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo các xã, các cơ quan, các doanh nghiệp rà soát nắm chắc số lượng, chất lượng của lực lượng dân quân tự vệ. Qua đó, đề ra các biện pháp củng cố, bổ sung, hướng dẫn ban chỉ huy quân sự các xã, các cơ quan, các doanh nghiệp chủ động làm tốt công tác lựa chọn, để kết nạp công dân vào lực lượng dân quân tự vệ. Đến nay, lực lượng dân tự vệ đạt 1,32% so với số dân toàn huyện, 100% các đơn vị hành chính và các doanh nghiệp có vốn của Nhà nước có lực lượng tự vệ cơ quan. Lực lượng dân quân tự vệ của huyện luôn xung kích trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị ở cơ sở, tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, khó khăn xảy ra ở địa bàn... Từ đó các xã, các cơ quan, đơn vị đã chủ động cử đi học các lớp bồi dưỡng phát triển đảng viên tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị của huyện đối với những thanh niên ưu tú, những chiến sỹ dân quân tự vệ hoạt động tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để giới thiệu cho cấp ủy đảng xem xét đề nghị kết nạp vào Đảng.

Từ năm 2010 đến nay, huyện kết nạp được 123 đảng viên mới trong lực lượng dân quân tự vệ. Đến nay có 390 đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 15,50%, trong đó, đảng viên trong lực lượng dân quân đạt hơn 14.36%, trong lực lượng tự vệ đạt  52,65%. Đây là một yếu tố quan trọng làm cho công tác xây dựng, phát triển lực lượng dân quân tự vệ ở huyện Điện Biên ngày càng có chất lượng. Toàn huyện có 92% chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã là đảng viên, trong đó đã có 2 chi bộ quân sự xã.

Những năm qua, trong các đợt kiểm tra thi đua của lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên, huyện Điên Biên được đánh giá cao trong việc phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Chính nhờ làm tốt công tác phát triển đảng viên, nên chất lượng lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ quân sự và đảng viên được nâng cao một bước cả về phẩm chất đạo đức, chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Đây chính là cơ sở, tiền đề để huyện tiếp tục xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm "vững mạnh, rộng khắp", góp phần bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất