Mốc son vẻ vang của lịch sử dân tộc

Ngày 14-8-1945, Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng vừa khai mạc tại Tân Trào (Tuyên Quang) thì nhận được tin phát-xít Nhật đầu hàng Đồng minh. Bác Hồ và Thường vụ Trung ương Đảng đã kịp thời phát động toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền từ tay giặc Nhật và bè lũ tay sai trước khi quân Đồng minh vào Việt Nam.

Ngày 16 và 17-8, Đại hội Quốc dân được tổ chức tại Tân Trào thống nhất kế hoạch tổng khởi nghĩa và thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Trong giờ phút hào hùng đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào cả nước:
“Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta… Chúng ta không thể chậm trễ. Tiến lên! Tiến lên! Dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào hãy dũng cảm tiến lên!”(1).

Sáng 19-8-1945, Thủ đô Hà Nội ngập tràn cờ đỏ sao vàng. Từ mọi ngả đường nhân dân cuồn cuộn đổ về Quảng trường Nhà hát lớn để tham gia cuộc mít tinh do Mặt trận Việt Minh tổ chức. Cuộc mít tinh với trên mười vạn người đã nhanh chóng biến thành cuộc biểu tình vũ trang chiếm Phủ Khâm sai, Sở Cảnh sát, Sở Bưu điện… Chỉ trong chốc lát hầu hết các công sở của chính quyền địch đã thuộc về nhân dân. Cơn bão cách mạng thành công ở Hà Nội đã tràn khắp cả nước thúc đẩy nhân dân đứng lên tổng khởi nghĩa. Chỉ trong vòng 15 ngày chúng ta đã giành thắng lợi hoàn toàn.

Ngày 27-8, Ủy ban Dân tộc giải phóng được cải tổ thành Chính phủ lâm thời do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Ngày 30-8-1945 vua Bảo Đại thoái vị. Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), trước đồng bào cả nước và nhân dân thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” khai sinh nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt nam.


Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn, nghệ thuật lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặc dù chỉ có 5.000 đảng viên, nhưng Đảng đã thể hiện rõ vai trò là lực lượng tiên phong lãnh đạo, làm nên thắng lợi vĩ đại.


Ngày nay, bài học xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh xứng đáng là lực lượng dẫn dắt dân tộc bằng sự hy sinh quên mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, lợi ích nhân dân vẫn luôn nóng bỏng tính thời sự. Với gần 4 triệu đảng viên, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên luôn rèn luyện, phấn đấu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo nhân dân bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

----------------------------
(1)   Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H. 2002, tập 3, tr. 554.  

Phản hồi (1)

Giang Quân 17/08/2011

Bài ngắn gọn nhưng đầy dủ ý nghĩa. Hay.

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất