Thực thi

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII vừa kết thúc thắng lợi, Kỳ họp đã bầu ra ban lãnh đạo cấp cao của các cơ quan Nhà nước. Những phát biểu cam kết đầy tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và thành viên Chính phủ khóa mới đã mang đến cho nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài nhiều kỳ vọng về hiệu quả vận hành của bộ máy nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII và cá nhân tôi sẽ nỗ lực phấn đấu cùng các vị đại biểu Quốc hội đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đổi mới, phát huy trí tuệ, nâng cao trách nhiệm trước nhân dân để thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn mà Hiến pháp và pháp luật qui định, góp phần xây dựng Quốc hội xứng đáng với vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ luôn rèn luyện phẩm chất cách mạng, đạo đức lối sống, nâng cao trình độ năng lực công tác; kiên quyết phòng chống quan liêu, tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời sẽ gắn bó với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân…


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Tôi xin hứa với Quốc hội, đồng bào, đồng chí nguyện đem hết sức mình phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước được Hiến pháp và pháp luật quy định; không ngừng học tập nâng cao trình độ, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh…


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng: Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ nguyện trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam… Mỗi thành viên Chính phủ luôn tâm niệm rằng có được những thành quả như ngày hôm nay tất cả là nhờ có dân, có Đảng. Chúng tôi nguyện sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thực sự là công bộc của dân, việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước.


Đi kèm những phát biểu cam kết mạnh mẽ, là những định hướng cụ thể, những giải pháp thực thi.

Đó là những cam kết đầy trách nhiệm. Nhân dân cả nước đặt gánh nặng trách nhiệm lên vai những công bộc của dân với niềm tin tưởng và kỳ vọng lớn lao.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh bao giờ cũng “miệng nói, tay làm, tai lắng nghe”. Người luôn đòi hỏi: “Nói” phải đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tránh nói, tránh hứa mà không làm.

Nhân dân mong đợi và tin tưởng những cam kết đầy trách nhiệm sẽ được thực thi thắng lợi trong suốt nhiệm kỳ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất