Nhân sự và nhân tài
Nhân sự và nhân tài đều nói về con người, chuẩn bị con người. Nhân sự có thể hiểu là sự lựa chọn, sắp xếp, bố trí con người vào các vị trí, chức vụ công tác nào đó. Sự lựa chọn càng kỹ, càng dân chủ, công khai, đúng nguyên tắc, hợp ý nguyện của đông đảo quần chúng, được nhân dân ủng hộ, sẽ tạo sự đoàn kết, hoạt động của bộ máy sẽ  hiệu quả.
Ngược lại việc bố trí nhân sự không vì công việc, theo ý đồ cá nhân, bị lợi ích cá nhân chi phối, theo kiểu “đoàn kết, dắt tay nhau vào chốn công đường” thì chắc chắn sẽ gây ra sự ngờ vực, thiếu tin tưởng trong cán bộ và nhân dân, là cơ hội cho những kẻ chạy chức, chạy quyền, tạo ra những “ông quan cách mạng”.
Chọn người đứng đầu lại càng quan trọng, vì đây là những ngọn cờ tiêu biểu, “cán bộ nào, phong trào ấy”. Lựa chọn nhân sự tốt sẽ thổi bùng phong trào sôi nổi, rộng khắp, phong trào sẽ đi lên, ngược lại hậu quả sẽ khó lường!
Nhân tài là cái đích của công tác nhân sự phải đạt được. Cha ông ta đã tổng kết: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Người thực tài thường trung trực, khẳng khái, thẳng thắn, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không chịu khuất phục, luỵ kẻ tầm thường; kiên quyết đấu tranh chống lại tiêu cực, dốt nát. Trong sắp xếp bộ máy, nếu nhân tài được bố trí đúng sẽ phát huy tốt vai trò cả bộ máy. Việc dùng người tài vào công việc đòi hỏi phải công tâm, khách quan và khoa học. Phát hiện ra nhân tài đã khó, sử dụng nhân tài lại đòi hỏi một nghệ thuật công phu. Người làm công tác tổ chức cán bộ phải có cái tâm trong sáng, vì sự nghiệp chung, phải gạt bỏ mọi riêng tư, vì sự nghiệp cách mạng.
Kết quả tìm chọn, sử dụng nhân tài là thước đo hiệu quả của công tác tổ chức cán bộ. Vì vậy sau  sắp xếp, bố trí còn cần kiểm tra, rà soát, nếu phát hiện có "ngồi nhầm ghế", không phát huy được tác dụng, không hợp lòng dân phải thay thế kịp thời.

Đất nước ta đang hội nhập sâu vào kinh tế thế giới và khu vực. Để Việt Nam sớm thoát nghèo và trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 đòi hỏi bộ máy lãnh đạo các cấp phải gồm những người không chỉ tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân mà còn phải có lòng dũng cảm và trí thông minh - phải gồm những người tài đức! 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất