Những điều mong muốn chân thành đối với đồng chí Tổng Bí thư
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các nhà khoa học tại buổi làm việc.

Thưa đồng chí Tổng Bí thư,

Thưa các đồng chí và các bạn,

Trước hết tôi xin trân trọng cám ơn đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ban, ngành của Trung ương đã tạo điều kiện cho chúng tôi, những người là đối tượng điều chỉnh trực tiếp của Nghị quyết 27, được phát biểu những điều tâm huyết trong buổi làm việc rất có ý nghĩa này. Về phần mình, tôi xin được bày tỏ những điều mong muốn chân thành đối với đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng của nhiệm kỳ mà trong đó có thể có một bước ngoặt mang tính quyết định đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển Đất nước trong tình hình nóng bỏng hiện nay.

Thưa đồng chí Tổng Bí thư,

Trả lời phỏng vấn của các phóng viên báo chí sau phiên bế mạc Đại hội XI của Đảng, với đức tính khiêm tốn vốn có của mình, Đồng chí đã nói đại ý rằng, trong nhiệm kỳ của mình Đồng chí không muốn gây dấu ấn cá nhân. Nhưng nếu hiểu rộng ra, dấu ấn cá nhân của đồng chí Tổng Bí thư, thực chất là người lãnh đạo cao nhất của Đất nước, chính là những đột biến quan trọng nhất trong đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thì chúng tôi cho rằng đồng chí Tổng Bí thư không những cần mà là rất cần phải để lại không phải một nhiều dấu ấn cá nhân thật đẹp đẽ trong lòng dân.

Dấu ấn thứ nhất mà chúng tôi thiết tha mong muốn Đồng chí sẽ để lại là tư tưởng chiến lược của Đồng chí được thể hiện trong việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đang chuẩn bị tiến hành. Nếu Đồng chí chỉ đạo để lần sửa đổi này không phải chỉ là sửa những điều không thật quan trọng và cấp thiết lắm như bỏ HĐND cấp huyện, hay người dân được trực tiếp bầu chủ tịch xã,... mà hai điều khác mang tính đột phá là 1) Nhất thể hoá chức danh Chủ tịch Nước với chức danh Tổng Bí thư của Đảng cầm quyền, và 2) Trả lại quyền phúc quyết những vấn đề hệ trọng nhất của Đất nước cho nhân dân thông qua trưng cầu dân ý trực tiếp(*). Những điều ấy là phù hợp với thông lệ quốc tế, là mang đậm tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền và quan trọng hơn cả là đáp ứng nguyện vọng cháy bỏng của toàn Đảng, toàn Dân.

Dấu ấn thứ hai mà chúng tôi thiết tha mong muốn ở Đồng chí là sự chỉ đạo quyết liệt việc thưc hiện công cuộc Đổi mới căn bản và toàn diện (thực chất là cải cách như đồng chí đã nhấn mạnh ở Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQVN sau Đại hội XI) nền giáo dục nước nhà. Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và toàn xã hội điều khẳng định rằng: bên cạnh những thành tích như thường được ngành giáo dục báo cáo bằng các con số ấn tượng, hệ thống giáo dục quốc dân của chúng ta vẫn đang tiếp tục xuống cấp một cách vô cùng nguy hại. Cùng với phát triến giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ cũng được Đảng và Nhà nước coi là quốc sách hàng đầu. Thế nhưng không có một nền khoa học và công nghệ nào có thể phát triển trên cơ sở một nền giáo dục quốc dân, đặc biệt là giáo dục đại học yếu kém như của nước ta hiện nay. Nếu tình trạng này không được nhìn nhận một cách khách quan, trung thực để khắc phục, thì, trước mắt cũng như lâu dài, nước ta sẽ thua kém căn bản và toàn diện so với các nước trung bình khác trong khu vực và trên toàn thế giới.

Dấu ấn thứ ba mà chúng tôi tha thiết mong Đồng chí để lại là một Chiến lược tổng thể và bền vững trong quan hệ đối với Trung Quốc, để thế hệ chúng ta và các thế hệ mai sau có thể vừa bảo vệ vững chắc được chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên toàn bộ lãnh thổ và hải phận được thừa nhận theo các công ước quốc tế của nước ta, vừa phát triển được đất nước trong hoà bình, hữu nghị lâu dài với các nước láng giềng và toàn thế giới.

Dấu ấn thứ tư mà chúng tôi thiết tha mong đợi ở đồng chí Tổng Bí thư liên quan trực tiếp đến nội dung cụ thể của buổi làm việc hôm nay: Trong nhiệm kỳ này Đồng chí sẽ đưa các chủ trương chính sách của Đảng đối với tầng lớp lao động trí óc (mà ta quen gọi là đội ngũ trí thức) vào thực tiễn cuộc sống, mà cho đến nay phần nhiều vẫn chỉ nằm lại trong các văn kiện mà thôi. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng, với tư cách một người từng làm công tác nghiên cứu khoa học, Đồng chí sẽ mở đầu cho một thời kỳ mới, thời kỳ các cấp lãnh đạo của Đảng thực sự tôn trọng tư duy độc lập; chấp nhận sự đa dạng trong sinh hoạt tinh thần - tư tưởng; lắng nghe và sẵn sàng trao đổi, đối thoại với mọi cá nhân và tập thể có các ý kiến đề cập đến những vấn đề hệ trọng của Đất nước một cách nghiêm túc và xây dựng, kể cả các ý kiến trái chiều.

Thưa đồng chí Tổng Bí thư,

Ngoài các cơ quan tham mưu khác, chúng tôi tin rằng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, với uy tín và khả năng tập hợp các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực khoa học khác nhau của GS. Đặng Vũ Minh, cũng sẽ là một địa chỉ đáng tin cậy để Đồng chí tham vấn trong khi thực hiện các dấu ấn hết sức có ý nghĩa kể trên.

Xin kính chúc Đồng chí dồi dào sức khoẻ và nhất định thành công!

GS. CHU HẢO

--------

(*) Hiến pháp năm 1946 đã quy định rõ quyền này của dân. Nhưng vì chiến tranh nên quyền này tạm giao cho Quốc hội. 

Phản hồi (4)

Dương Mạnh Hà 28/08/2011

Bài quá thẳng thắn, cần thiết và khúc triết. Làm được như vậy thì Đồng chí Tổng Bí thư Đảng thực sự làm theo tấm gương Hồ Chí Minh. Cảm ơn GS, Chu Hảo và Tạp chí Xây dựng Đảng. Mong có nhiều bài trung thực, thẳng thắn, trách nhiệm như thế.

Thạc sỹ Phạm Văn Hiểu 15/08/2011

Nhân bài viết của Giáo sư, tôi đề nghị Đại hội Đảng XI và Quốc hội khoá XIII cần chuẩn bị về lý luận và pháp lý cho việc Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước; Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND các cấp. Ngược lại, tôi kiến nghị: Ở tổ chức, đơn vị thực hiện chế độ thủ trưởng như: Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các sở, phòng, ban và ở các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của nhà nước... thì bỏ ngay việc lồng ghép thủ trưởng đồng thời là Bí thư cấp uỷ như đang làm mà trở lại mô hình bộ tứ như chúng ta đã làm ở cơ chế cũ (tất nhiên có đổi mới). Bởi vì, ở những tổ chức, đơn vị này thiếu cơ chế tư vấn, phản biện cần thiết. Trân trọng cám ơn Giáo sư tạo cơ hội cho tôi trình bày kiến nghị!

Lương Dũng 15/08/2011

Bài rất hay, rất sâu sắc, ấn tượng.

1 2

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất