Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng
Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đã xác định nhiệm vụ cách mạng Việt Nam trong thời gian tới. Vấn đề còn lại là thực hiện. Để đưa nghị quyết vào cuộc sống, phải có sự nỗ lực, quyết tâm của toàn hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở. Ở đây tôi chỉ xin nêu một vấn đề mà nghị quyết đã nêu là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của cán bộ, đảng viên cơ sở. Mỗi cơ sở trong sạch, vững mạnh thì toàn Đảng mới trong sạch, vững mạnh. Với ý nghĩa ấy và tinh thần mới của Đại hội XI, chúng ta nhìn nhận thẳng thắn, không né tránh những vấn đề đang tồn tại để khắc phục. Một vấn đề nóng bỏng là tệ nạn tham nhũng, tiêu cực tồn tại ngay trong một số tổ chức đảng ở cơ sở. Ban Tuyên giáo Trung ương nêu ra một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo, trong đó có đề cập: Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch, ngăn chặn và đẩy lùi một bước nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Đảng viên dù công tác ở cơ quan nào, cấp nào, đương chức hay hưu trí đều sinh hoạt ở một cơ sở đảng nhất định. Vậy tại sao phòng chống tham nhũng (PCTN) và tiêu cực lại ít được phát hiện từ cở sở, từ nội bộ? Phải chăng những đồng chí lãnh đạo sinh hoạt tại cơ sở đó đã thiếu rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống, có tham nhũng và tiêu cực nên há miệng mắc quai, không tự phê bình; còn phê bình người khác thì chẳng ai nghe. Tại sao đảng viên không dám khui ra những hiện tượng tham nhũng, tiêu cực của lãnh đạo trong chi bộ? Công bằng mà nói thì có trường hợp đảng viên không biết thật. Trong trường hợp đó thì phải xem việc quản lý đảng viên của cơ sở đảng, xem người lãnh đạo có chịu sự quản lý, giám sát của đảng viên không? Còn trường hợp đảng viên biết mà không dám đấu tranh, tố giác lãnh đạo thì đó là do dũng khí của đảng viên yếu. Thời gian qua chúng ta trân trọng, khâm phục nhiều cán bộ, đảng viên đã cống hiến hết mình cho nhiệm vụ được giao, có khi hy sinh cả tính mạng. Nhiều đảng viên liêm khiết, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực đến cùng mặc dù bị đe dọa, hành hung, trù dập, khai trừ khỏi Đảng nhưng vẫn kiên trung, dũng cảm khui ra đúng sự thật của vụ việc đen tối.

Song trước yêu cầu mới như Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã nêu, chúng ta phải tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng trước hết từ cơ sở. Trong sinh hoạt đảng, cơ sở phải đánh giá được tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên, chỉ rõ điểm mạnh cần phát huy, điểm yếu cần khắc phục, chỉ rõ những biểu hiện suy thoái cần khắc phục về tư tưởng, phẩm chất, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa; mối liên hệ hằng ngày giữa đảng viên với quần chúng; cần có thái độ rõ ràng với những cán bộ, đảng viên bàng quan thiếu trách nhiệm, tham ô, hủ hóa, trụy lạc, suy thoái đạo đức, lối sống, tiêu cực… Nếu cơ sở đảng không đề cập đến những vấn đề nêu trên mà cho chuyện đó là ở nơi khác thì đã mất phương hướng phòng và chống các hiện tượng tiêu cực ngay trong nội bộ.

Về công tác tổ chức xây dựng đảng phải kiểm điểm sinh hoạt đảng như thế nào? Có cải tiến nội dung phương pháp sinh hoạt không? Có hiện tượng né tránh, e dè, nể nang, đoàn kết lỏng lẻo ở các chi bộ trực thuộc không? Có dân chủ trong Đảng và với dân không? Sinh hoạt cấp ủy như thế nào… Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có gì phải giải quyết để có đội ngũ kế cận lâu dài…

Mỗi loại hình tổ chức cơ sở đảng có nhiệm vụ, chức năng riêng, nhưng nói chung đều phải lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đặt ra cho cơ sở. Tất nhiên, cơ sở không thể giải quyết được mọi việc, nhưng nếu cơ sở năng động, chủ động, không trông chờ ỷ lại, tự nâng cao năng lực lãnh đạo theo đúng quyền hạn chức trách của cơ sở sẽ góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung của đường lối, chính sách của Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất