Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Triệu Phong
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Phong nhiệm kỳ 2015-2020.
Nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể

Đảng bộ huyện Triệu Phong có 43 cơ sở đảng trực thuộc, 250 chi bộ trực thuộc các đảng bộ  với hơn 3.500 đảng viên đang sinh hoạt trong các tổ chức cơ sở đảng. Trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện nhiều giải pháp  nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Trước hết, cụ thể hóa Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chủ đề của Đảng bộ huyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Hướng về cơ sở, nói đi đôi với làm, trọng dân, chăm lo lợi ích của nhân dân". Chỉ đạo các ban đảng tham mưu nội dung, hướng dẫn cơ sở sinh hoạt chi bộ, trong đó nhấn mạnh: Tập trung thảo luận, cho ý kiến về những vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, những vấn đề bức xúc, nổi cộm được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm tại địa phương, đơn vị.Trong các buổi sinh hoạt, chi bộ cần dành thời gian để nghiên cứu, thảo luận một trong các nội dung của chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó chú ý việc liên hệ với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị, đề ra kế hoạch học tập và làm theo, nhất là việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phải đảm bảo tính khoa học, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những nội dung dễ phát sinh sai phạm để kịp thời có các giải pháp khắc phục trong lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường phát hiện tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra nhằm kịp thời giáo dục, ngăn ngừa và hạn chế tối đa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã trang bị sổ tay đảng viên cho tất cả các đảng viên với nhiều nội dung hướng dẫn cần thiêt: Thông tin những ngày lễ lớn trong năm; tổng quát về huyện Triệu Phong; thông tin các kỳ đại hội đảng bộ huyện; các bài nói chuyện của Bác về đảng viên; những điều đảng viên cần biết; quy định những điều đảng viên không được làm; hướng dẫn sinh hoạt chi bộ; hướng dẫn kết nạp đảng viên… Các đảng viên sử dụng sổ tay cho việc ghi chép tại các buổi sinh hoạt chi bộ. Nhiều Đảng bộ cơ sở đã chủ động đặt các loại báo, tạp chí của Đảng cung cấp cho các chi bộ thực hiện học tập và làm theo báo Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị (khoá VIII).

Cùng với các giải pháp cụ thể, các ban đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị, tập huấn nghiệp vụ cho bí thư chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành đối với hoạt động của chi bộ. Trong các đợt tập huấn, các ban đảng, Văn phòng Huyện ủy chú ý hướng dẫn cụ thể việc ban hành công văn kèm theo các biểu mẫu, hướng dẫn nội dung, hình thức, phương pháp, cách thức tiến hành sinh hoạt chi bộ, ghi biên bản, ban hành nghị quyết, lưu trữ tài liệu đối với từng loại hình chi bộ.

Với phương châm “hướng về cơ sở, gần dân, trọng dân, chăm lo lợi ích của nhân dân”, định kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức các buổi đối thoại với cán bộ lãnh đạo các xã, thị trấn, bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở. Đồng thời cử các đồng chí huyện ủy viên phụ trách địa bàn, lãnh đạo và chuyên viên các ban đảng, Văn phòng Huyện ủy, lãnh đạo ủy ban mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện hằng tháng cùng dự sinh hoạt với các chi bộ cơ sở theo sự phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở phát huy vai trò lãnh đạo của của mình, cử cấp ủy viên phụ trách theo dõi một số chi bộ, những chi bộ khó khăn, phức tạp thì phân công đồng chí bí thư, phó bí thư trực tiếp phụ trách. Với giải pháp này đã tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra của cấp uỷ cấp trên đối với việc thực hiện nội dung, phương pháp sinh hoạt của các chi bộ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và đề cao tự phê bình và phê bình, nâng cao nhận thức cho đảng viên trong sinh hoạt đảng. Đồng thời, qua đó nắm bắt được tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, kịp thời có kế hoạch và biện pháp giải quyết phù hợp.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Cảnh Tường, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Đông cho biết, sau khi có chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy cử các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các ban đảng về dự sinh hoạt với các chi bộ nông thôn, chi bộ trường học, thì việc sinh hoạt của chi bộ từng bước đi vào nền nếp, nội dung, hình thức sinh hoạt phong phú, không khí sinh hoạt dân chủ, cởi mở, đặc biệt là việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo các chủ đề ở chi bộ được thực hiện nghiêm túc, gắn học tập và làm theo Bác với nhiệm vụ cụ thể ở cơ sở. Cùng với ý kiến đó, nhiều đảng viên ở các loại hình chi bộ và cán bộ, chuyên viên các Ban Đảng cũng đồng tình cao, họ cho đây là một trong những giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Những chuyển biến tích cực


Nhờ làm tốt việc quán triệt, hướng dẫn nên đại đa số các chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực trong sinh hoạt, nội dung sinh hoạt chi bộ đa dạng, dân chủ được phát huy, khơi gợi được tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Kết quả đánh giá năm 2015 ở 250 chi bộ thuộc các loại hình trong địa bàn huyện, số chi bộ trong sạch vững mạnh chiếm 80%, trong đó, trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 31,5%, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ 19,2%.

Chế độ sinh hoạt được duy trì, đảng viên tham gia sinh hoạt đạt tỷ lệ cao, 95%. Hầu hết các chi bộ đều duy trì khá tốt chế độ sinh hoạt định kỳ ngày 25 hằng tháng, kể cả sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt đột xuất theo chủ trương của đảng ủy cấp trên.  

Nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ cụ thể, thiết thực. Các chi bộ đã có sự chuẩn bị chu đáo các nội dung sinh hoạt. Mỗi kỳ họp, các chi bộ dành một phần lớn để thông báo thời sự, chính trị; phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng nhận thức, hiểu biết cho đảng viên; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng, thảo luận nhiệm vụ tháng tiếp theo. Dành 15 đến 30 phút để nghiên cứu, thảo luận một trong các nội dung của chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng việc liên hệ với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị, đề ra nhiệm vụ học tập và làm theo Bác, nhất là việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Bên cạnh hình thức sinh hoạt định kỳ hằng tháng, thảo luận nhiều nội dung thì các chi bộ còn sinh hoạt thảo luận chuyên đề, chủ yếu bàn sâu một hoặc hai vấn đề mà chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo như: Thực hiện xây dựng nông thôn mới; xây dựng quy ước làng văn hóa, gia đình văn hóa; các giải pháp về công tác an ninh, trật tự địa bàn; công tác phát triển đảng viên… Trong sinh hoạt, đã phát huy tinh thần dân chủ và trách nhiệm của đảng viên, chấp hành quy định, thời gian sinh hoạt khá nghiêm túc. Phát biểu ý kiến, tranh luận của đảng viên khi bàn thảo những nội dung trọng tâm được khuyến khích. Qua đó, đảng viên từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm, chủ động học tập nâng cao trình độ, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, giúp nhau cùng tiến bộ. Năng lực lãnh đạo của chi ủy, bí thư chi bộ được nâng lên. Các chi ủy, bí thư chi bộ đều chuẩn bị nội dung trước kỳ sinh hoạt, bàn bạc thống nhất về nội dung, chương trình, hình thức sinh hoạt. Công tác điều hành, chủ trì sinh hoạt chủ động, tự tin hơn, xử lý các tình huống đặt ra linh hoạt hơn. Việc truyền đạt chủ trương, gợi ý trao đổi ngắn gọn, tập trung vào các nội dung trọng tâm. Có sự tiến bộ trong tổng hợp, khái quát những nội dung đã được chi bộ thảo luận và biểu quyết thông qua tập thể chi bộ.

Tuy nhiên, việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Triệu Phong còn một số hạn chế, đó là:

Một số chi bộ chưa duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ ngày 25 hằng tháng, nhất là chi bộ trường học, chi bộ một số cơ quan hành chính; trong sinh hoạt, một số chi bộ chưa chú ý sinh hoạt chuyên đề, chưa đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt, thảo luận. Trong thảo luận, ý kiến mang tính phản biện chưa nhiều; thực hiện tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ chưa thường xuyên, còn nể nang, né tránh, nhất là các chi bộ ở khu vực cơ quan hành chính, trường học.

Công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng ở nhiều chi bộ chưa thường xuyên, kịp thời. Công tác quản lý đảng viên ở một số nơi chưa chặt chẽ. Nhiều đảng viên khi đi dự sinh hoạt chưa mang theo sổ đảng viên ghi chép, các đảng viên trẻ còn rụt rè trong phát biểu.

Một số chi bộ chưa thực hiện theo hướng dẫn về nội dung sinh hoạt của cấp ủy cấp trên, nhất là việc đánh giá phân loại tập thể, đảng viên hằng năm, còn một số chi bộ chưa làm đúng quy trình theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25-9-2014 của Ban Tổ chức Trung ương “Về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm”.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do công tác hướng dẫn, công tác kiểm tra, giám sát và phân công đảng ủy viên phụ trách chi bộ ở một số đảng ủy làm chưa tốt, một số đồng chí bí thư chi bộ tuổi cao làm theo kinh nghiệm, chưa dành thời gian để nghiên cứu, học tập, bổ sung kiến thức.

Từ thực tiễn ở Triệu Phong, rút ra một số kinh nghiệm:


Một là, tiếp tục quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ; Chỉ đạo tích cực,  thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, coi việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là giải pháp quan trọng để đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng 

Hai là, tiếp tục cử cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các ban đảng, lãnh đạo ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể về dự sinh hoạt với các chi bộ tại các phiên sinh hoạt định kỳ hằng tháng. Đồng thời, tổ chức các buổi đối thoại với bí thư chi bộ; tổ chức  báo cáo bí thư đảng ủy các xã theo định kỳ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và dư luận của nhân dân, hướng dẫn các chi bộ quy trình, nội dung sinh hoạt. Định kỳ phải tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư chi bộ, nhất là bí thư chi bộ khu vực dân cư để trang bị kiến thức, nghiệp vụ, nắm vững về mục đích, yêu cầu, nội dung, quy trình, phương pháp tổ chức buổi sinh hoạt chi bộ. Cung cấp kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn mới của Trung ương, của tỉnh, huyện và các tài liệu phục vụ cho sinh hoạt chi bộ.

Ba là, trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ, cần tăng cường, mở rộng hình thức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Các đảng viên là cấp ủy viên, là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp phải gương mẫu thực hiện nền nếp sinh hoạt đảng; thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng thời quán triệt để đảng viên thấy được ý nghĩa thiết thực của sinh hoạt chi bộ, giúp đảng viên nêu cao ý thức, tinh thần tự giác tham gia sinh hoạt chi bộ. 

Bốn là, phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, qua đó phát huy được năng lực, sáng kiến, nhiệt huyết của cán bộ, đảng viên, phát huy được trí tuệ của tập thể. Để phát huy dân chủ trong chi bộ, cấp ủy và đồng chí bí thư chi bộ phải có tác phong dân chủ trong điều hành cuộc họp, tạo điều kiện cho đảng viên mạnh dạn nói thẳng, nói thật suy nghĩ của mình, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình.

Năm là, các cấp ủy đảng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng. Đồng thời, cử cấp ủy cấp trên cùng dự họp với chi bộ để thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện  sinh hoạt chi bộ ở cơ sở. Coi trọng sơ kết, rút kinh nghiệm và kịp thời biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, uốn nắn kịp thời những nơi thực hiện chưa tốt.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất