TP. Hồ Chí Minh: 53,55% số cán bộ nữ trong quy hoạch được bố trí, sử dụng

Kết quả bước đầu cho thấy, ở các quận, huyện, ngành và các cấp, công tác chăm lo phát triển cán bộ nữ được chú trọng. Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ ở các cấp, các ngành từng bước tăng. Đây là một trong những biện pháp quan trọng nhằm xây dựng và phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ nữ Thành phố đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH và hội nhập quốc tế. Cụ thể, cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thành phố lần thứ IX có 13 đồng chí, đạt 18,84% (tăng 1,89% so với khóa trước); BCH đảng bộ quận, huyện là 270 (đạt 26,63%); BCH đảng bộ cấp trên cơ sở khối sở, ngành Thành phố và bộ, ngành Trung ương là 26 (đạt 15,40%); BCH đảng bộ cơ sở khối quận, huyện đạt 31,44% (tăng 3,85%); BCH đảng bộ phường, xã, thị trấn đạt 33,1% (tăng 4,73%). Nhìn chung, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia BCH đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015 đều vượt yêu cầu đề ra. Ngoài ra, số cán bộ nữ là đại biểu Quốc hội khóa XIII (nhiệm kỳ 2011-2016) đạt 26,67% (8 đồng chí, tăng 4,93%); cán bộ nữ là đại biểu HĐND Thành phố khóa VIII đạt 22,11% (21 đồng chí, tăng 1,06%).

Đặc biệt, tỉ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch cán bộ dài hạn của Thành ủy là 53,55%; cán bộ nữ đã và đang tham gia Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ đạt 50,52%.

Công tác phát triển đảng viên là nữ cũng ngày càng tăng; giai đoạn 2006-2010, Đảng bộ Thành phố đã kết nạp 15.726 đảng viên nữ/39.808 đảng viên mới, đạt 39,50%. Riêng trong năm 2011, có 4.153 đảng viên nữ/9.592 tổng số đảng viên được kết nạp, chiếm 43,29%.

Tuy nhiên, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ chưa đồng đều ở các cấp, các ngành. Theo Ban Tổ chức Thành ủy, hiện vẫn còn 39/138 đơn vị sở, ngành Thành phố chưa có cán bộ nữ trong ban lãnh đạo; cấp ủy viên là nữ trong Thành ủy, quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở chưa đạt chỉ tiêu Thành ủy đề ra là 30%. Trình độ, năng lực cán bộ nữ tuy được nâng lên nhưng chưa tương xứng với vai trò, vị trí của phụ nữ và tỉ lệ lao động nữ Thành phố. Tỷ lệ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý ở một số cơ quan, đơn vị hiện nay có chiều hướng giảm so với cùng kỳ năm trước do sau đại hội đảng bộ các cấp, một số cán bộ nữ đến lúc nghỉ hưu theo chế độ…

Thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ, nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ lãnh đạo quản lý các cấp, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo các cấp ủy phấn đấu số cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp đạt từ 30% trở lên; các sở, ban, ngành Thành phố đều có cán bộ nữ tham gia trong ban lãnh đạo; tăng tỷ lệ lãnh đạo cấp phòng, ban là nữ trên 30%; phát triển đảng viên mới là nữ đạt 40% trở lên, đào tạo cán bộ nữ đạt 45% trở lên nhằm đáp ứng nhu cầu cán bộ nữ trong diện dài hạn.  

Các cấp ủy thường xuyên theo dõi hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ nữ, kịp thời phát hiện cán bộ nữ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực và triển vọng phát triển để bổ sung vào nguồn quy hoạch cán bộ chủ chốt của địa phương, đơn vị.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ nói chung, cán bộ nữ nó riêng gắn với xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, đồng thời sớm bố trí cán bộ nữ trong quy hoạch để rèn luyện, đào tạo cán bộ nữ từ thực tiễn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất