Hapro đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2017

Ngày 17-7-2018, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 2523/QĐ-BCT về việc phê duyệt và công bố danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2017. Theo đó, Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) là một trong 225 doanh nghiệp (tương đương với 234 lượt DN theo 24 ngành hàng) được công nhận là “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2017. Đây là hoạt động nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp trong quá trình tăng trưởng xuất khẩu chung của cả nước đồng thời hỗ trợ giới thiệu, tuyên truyền và quảng bá các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam với đối tác nước ngoài. Qua đó, khẳng định uy tín cũng như hình ảnh của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 6-2018

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 6-2018 có chủ đề trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở đảng…

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng số 5-2018

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 5-2018 có chủ đề trọng tâm về công tác cán bộ; kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 200 năm Ngày sinh C.Mác; 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ...

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 4-2018

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 4-2018 có chủ đề trọng tâm về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp…

Mới nhất

Xem nhiều nhất