Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 6-2014

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 6-2014 có chủ đề trọng tâm về công tác đánh giá cán bộ gắn với bố trí, sử dụng cán bộ; Kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và có một số bài thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân ta cùng sự đoàn kết và ủng hộ của thế giới trong việc đấu tranh chống hành động của Trung Quốc xâm phạm trái phép thềm lục địa và vùng lãnh hải đặc quyền kinh tế của Việt Nam…

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 5-2014

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 5-2014 có chủ đề trọng tâm về công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; kỷ niệm 196 năm Ngày sinh C.Mác, 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 110 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú …

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 4-2014

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 4-2014 có chủ đề trọng tâm về công tác tổ chức; kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; Giỗ Tổ Hùng Vương; kỷ niệm 144 năm Ngày sinh V.I.Lê-nin…

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 3-2014

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 3-2014 có chủ đề trọng tâm về xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở; kỷ niệm 55 Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng; Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3; 83 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…

Đón đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số 1+2/2014, Xuân Giáp Ngọ

Tạp chí Xây dựng Đảng số Xuân Giáp Ngọ 2014 dành nhiều tin, bài, hình ảnh phản ánh không khí mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước đổi mới và kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng, đẩy mạnh thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XI của Đảng, các nghị quyết Trung ương khóa XI…

Mới nhất

Xem nhiều nhất