Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 8-2017

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 8-2017 có chủ đề trọng tâm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám thành công… 

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 7-2017

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 7-2017 có chủ đề trọng tâm về đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở; kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ… 

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 6-2017

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 6-2017 có chủ đề trọng tâm về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam… 

Thông báo tuyển sinh cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2018

Thực hiện thỏa thuận về Dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Ban Tổ chức Trung ương và Chính phủ Nhật Bản, Văn phòng 165 thông báo tuyển chọn cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sĩ (chương trình học bằng tiếng Anh) tại Nhật Bản năm 2018, cụ thể như sau:

Lâm Đồng có trên 20.000 bài thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa tổ chức chấm chung khảo Cuộc thi viết tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 5-2017

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 5-2017 có chủ đề trọng tâm về công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ; kỷ niệm 199 năm Ngày sinh C.Mác; 90 năm tác phẩm “Đường cách mệnh” và 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh… 

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị

Ngày 3-4-2017, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ký ban hành Kế hoạch 65-KH/BTCTW, thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2017.Ngày 3-4-2017, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ký ban hành Kế hoạch 65-KH/BTCTW, thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2017.

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 4-2017

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 4-2017 có chủ đề trọng tâm về công tác đảng viên; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn; Giỗ tổ Hùng Vương; 147 năm Ngày sinh V.I.Lê-nin… 

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 3-2017

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 3-2017 có chủ đề trọng tâm về nâng cao chất lượng TCCSĐ; kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…

Mới nhất

Xem nhiều nhất