Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 1-2015

Tạp chí Xây dựng Đảng in tháng 1-2015 có chủ đề: Năm mới thắng lợi mới; nhìn lại một năm công tác tổ chức xây dựng đảng và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2015.

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 12-2014

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 12-2014 có chủ đề trọng tâm về công tác nhân sự chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân…

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 11-2014

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 11-2014 có chủ đề trọng tâm về công tác đảng viên; kỷ niệm 97 năm Cách mạng Tháng Mười Nga; Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11; 194 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen…

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 10-2014

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 10-2014 có chủ đề trọng tâm về dân chủ trong công tác tổ chức xây dựng đảng; kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô; Ngày truyền thống Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng 14-10; Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 15-10; Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10…

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 9-2014

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 9-2014 có chủ đề trọng tâm về Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; kỷ niệm 69 năm Quốc khánh 2-9; 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Đáp ứng tốt hơn yêu cầu Bạn đọc

Hòa chung niềm vui của nhân dân cả nước trong những ngày Tháng Tám lịch sử, mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Xây dựng Đảng lại náo nức đón mừng Tạp chí thêm một tuổi! Từ khi phát hành số tạp chí đầu tiên (8-1965) đến nay đã 49 năm Tạp chí Xây dựng Đảng phấn đấu, xây dựng, cống hiến và trưởng thành, đồng hành cùng bạn đọc. Mỗi năm, Tạp chí Xây dựng Đảng in dấu trên chặng đường phát triển những nỗ lực, kết quả mới được bạn đọc đánh giá, ghi nhận.

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 8-2014

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 8-2014 có chủ đề trọng tâm về công tác chính sách cán bộ; kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám; 50 năm Ngày Hải quân Việt Nam đánh thắng trận đầu; Ngày thành lập Công an nhân dân;  49 năm Tạp chí Xây dựng Đảng ra số đầu tiên…

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 7-2014

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 7-2014 có chủ đề trọng tâm về tổ chức cơ sở đảng; kỷ niệm 60 năm ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ; Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7…...

Mới nhất

Xem nhiều nhất