Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 11-2013

Tạp chí Xây dựng Đảng in tháng 11-2013 có chủ đề trọng tâm về phát huy dân chủ trong Đảng; kỷ niệm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và kỷ niệm 96 năm Cách mạng Tháng Mười Nga...

"Những việc cần làm ngay về xây dựng Đảng"

Cuốn sách tập hợp 66 bài viết đăng trong chuyên mục Những việc cần làm ngay về xây dựng Đảng của báo Nhân Dân, giúp bạn đọc thuận tiện trong việc theo dõi, nghiên cứu những bài viết trong chuyên mục này.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống mãi trong lòng mọi người

Kiên trì lý tưởng vì Dân vì Nước, thực hiện lời dạy của Bác Hồ đặt lợi ích của toàn dân lên trên hết, không bao giờ bợn chút cá nhân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi trường tồn trong lòng nhân dân.

Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số 10-2013

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 10-2013 có chủ đề trọng tâm: Đổi mới công tác cán bộ và các ngày kỷ niệm: 83 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10) và Ngày truyền thống công tác dân vận (15-10); 83 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10), Ngày giải phóng Thủ đô (10-10)… đã được phản ánh chuyên sâu, sinh động qua các tin, bài.

Giới thiệu Tạp chí in số 9-2013

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 9-2013 có chủ đề trọng tâm: Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; kỷ niệm Quốc khánh 2-9, kỷ niệm 44 năm Ngày Bác Hồ đi xa (2-9-1969 - 2-9-2013); 51 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2013) và 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21-9-1973 - 21-9-2013)…đã được phản ánh chuyên sâu, sinh động qua các tin, bài.

Kịp thời - trọng tâm, cùng bạn đọc hướng tới bước phát triển mới

Tạp chí Xây dựng Đảng là một trong số ít tạp chí của Đảng có số lượng phát hành lớn. Từ một ấn phẩm in, năm 1998 đã có thêm Tạp chí Xây dựng Đảng điện tử và hằng năm xuất bản các ấn phẩm chuyên đề khác phục vụ kịp thời công tác tổ chức xây dựng đảng...

Mới nhất

Xem nhiều nhất