Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 6-2016

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 6-2016 có chủ đề trọng tâm về công tác đánh giá gắn với bố trí, sử dụng cán bộ; kỷ niệm 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2016); 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2016)…

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 5-2016

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 5-2016 có chủ đề trọng tâm về tổ chức cơ sở đảng; bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2016); 198 năm Ngày sinh C.Mác (5-5-1818 - 5-5-2016); 62 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2016)…

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 4-2016

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 4-2016 có chủ đề trọng tâm về chính sách cán bộ; kỷ niệm 146 năm Ngày sinh V.I.Lê-nin (22-4-1870 - 22-4-2016); 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2016); kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đổng chí Hà Huy Tập (24-4-1906 - 24-4-2016)…

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 3-2016

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 3-2016 có chủ đề trọng tâm về xây dựng, phát triển nguồn nhân lực; kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2016), kỷ niệm 57 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2016) và 27 năm Ngày Biên phòng toàn dân…

Hơn nửa thế kỷ, trọn niềm tin

Xuân Bính Thân này, Tạp chí Xây dựng Đảng sang tuổi 51. Hơn nửa thế kỷ xây dựng, cống hiến và phát triển, Tạp chí Xây dựng Đảng đã vươn lên trở thành tạp chí chủ công trong nghiên cứu, hướng dẫn, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng đảng, đóng góp tích cực và hiệu quả vào công tác xây dựng đảng nói chung và công tác tổ chức - cán bộ nói riêng. Hơn 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí gắn bó, đồng hành cùng bạn đọc khắp xa gần, phấn đấu bền bỉ, vừa giữ vững tính định hướng, vừa tích cực đổi mới, từng bước nâng cao tính hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc.

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 1+2 Xuân Bính Thân 2016

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 1+2 Xuân Bính Thân 2016 dành nhiều tin, bài, hình ảnh phản ánh không khí chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng và kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-2016), mừng Xuân, mừng Đất nước đổi mới, kết quả nổi bật về công tác xây dựng đảng ở các vùng, miền, địa phương; 61 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2016)…

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 11-2015

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 11-2015 có chủ đề trọng tâm về công tác đảng viên, tiếp tục khai thác những vấn đề về xây dựng Đảng qua đại hội đảng bộ cấp tỉnh, thành phố và tương đương; kỷ niệm 75 năm Khởi nghĩa Nam kỳ; 195 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen, 98 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11…

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 10-2015

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 10-2015 có chủ đề trọng tâm là những vấn đề về xây dựng Đảng qua đại hội đảng bộ cấp tỉnh, thành phố và tương đương; Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Mới nhất

Xem nhiều nhất